3:6 (GMT+7) - Thứ sáu, 19-10-2018  
Thơ: Kính dâng Đức Mẹ Vinh Thắng
Thơ: Kính dâng Đức Mẹ Vinh Thắng Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Thập Giá, đỉnh cao tình yêu
Thập Giá, đỉnh cao tình yêu Hội dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
Thập Giá Nở Hoa
Thập Giá Nở Hoa Hội dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
Kinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Kinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam Phaolô Nguyễn Văn Bình

Chương trình lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi tại giáo xứ Đồng Đinh 2018 Lm GB. Nguyễn Công Tráng
Chương trình lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi tại giáo xứ Đồng Đinh, ngày 13,14 và 15/8/2018
Thông báo về Lễ Phong Chức VP TGM
Cáo phó: Ông Cố Giuse Bùi Văn Xếp Nt. Têrêsa Bùi Thị Chiều
Cáo phó: Ông cố Giuse Nguyễn Văn Phùng Tu sĩ : GB Nguyễn Văn Dưỡng
Thông báo: Cuộc Thi Thiết Kế Logo Ban Mục Vụ Giới Trẻ Giáo Phận Lm Phêrô Trịnh Ngọc Do
Thư Mục vụ của HĐGMVN sau Hội nghị thường niên kỳ II/2018 HĐGM Việt Nam
Chúng tôi, các Giám mục thuộc 26 Giáo phận, tham dự Hội nghị thường niên kỳ II-2018 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho, xin gửi đến anh chị em lời chào thân ái trong Chúa Giêsu Kitô
Biên bản của Hội nghị thường niên kỳ II/2018 HĐGM Việt Nam
Đại diện Tòa Thánh và HĐGMVN viếng cố Chủ tịch Trần Đại Quang Ngọc Diệp
Diễn từ chào mừng Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski của Chủ tịch HĐGM VN + Giuse Nguyễn Chí Linh
Gp. Mỹ Tho chào đón Hội Đồng Giám Mục tham dự hội nghị thường niên BTT Gp. Mỹ Tho
 
Bộ lễ Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng UB Phụng tự HĐGM Việt Nam
Chúng tôi kính chuyển đến quý cha và độc giả bộ lễ Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (ngày 11/10)
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 43/2018 WHĐ
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 42/2018 WHĐ
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 40/2018 WHĐ
Việc đổi mới số 2267 trong Sách GLGHCG về án tử hình Bộ Giáo Lý Đức Tin
Thông báo: Ngày Dự tòng và Tân tòng Lm GB. Đỗ Văn Đoan
Ban Loan Báo Tin Mừng xin kính gửi đến quí cha thông báo về NGÀY TÂN TÒNG và DỰ TÒNG sẽ được tổ chức tại nhà thờ Chính Tòa Phát Diệm vào ngày lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, ngày 08 tháng 01 năm 2017
Ngày Thế giới Truyền giáo 2015: “Bản học hỏi Sứ điệp Truyền giáo” và
Chút kinh nghiệm về Loan báo Tin Mừng + GB. Bùi Tuần
Loan báo Tin Mừng, tái loan báo Tin Mừng, loan báo Tin Mừng cách mới Hội thảo thần học năm 2012
Đức Thánh Cha khích lệ các nhà truyền giáo G. Trần Đức Anh OP

 

AUDIO Xem thêm >>
 
VIDEO Xem thêm
 

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

 

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

 

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

 
 

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

 
 

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

 
 

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

 
<

 

     

Dòng mến thánh giá Phát Diệm
Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm