Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Đức Giám mục > Các Đức Giám mục tiền nhiệm > Đức cha Giuse Nguyễn Năng

Đức cha Giuse Nguyễn Năng

   
Khẩu hiệu "HIỆP THÔNG VÀ PHỤC VỤ"
ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN NĂNG  
Giám quản Tông tòa giáo phận Phát Diệm  
 
Tiểu sử
Thư mục vụ Nghe Audio Xem Video

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm