Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Đức Giám mục > Các Đức Giám mục tiền nhiệm > Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh

Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh

   
Khẩu hiệu "Xin cho họ nên một"
ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH  
Giám quản tông tòa 2007 - 2009  
 
Tiểu sử Thư mục vụ

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm