Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Đức Giám mục > Các Đức Giám mục tiền nhiệm > Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo

Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo

   
Khẩu hiệu "Yêu thương không giả dối"
ĐỨC CHA PHAOLÔ BÙI CHU TẠO  
Giám quản 1956
Giám mục chính tòa 1959-1998
 
 
Tiểu sử Thư mục vụ

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm