Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Đức Giám mục > Các Đức Giám mục tiền nhiệm > Đức cha Tađêô Lê Hữu Từ

Đức cha Tađêô Lê Hữu Từ

   
Khẩu hiệu "Tiếng kêu trên rừng vắng"
ĐỨC CHA TAĐÊÔ LÊ HỮU TỪ  
Giám mục chính tòa 1945-1956  
 
Tiểu sử Thư mục vụ

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm