Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Đức Giám mục > Các Đức Giám mục tiền nhiệm > Đức cha G.B Nguyễn Bá Tòng

Đức cha G.B Nguyễn Bá Tòng

   
Khẩu hiệu ''Hãy châm rễ sâu trong dân Ta chọn''
ĐỨC CHA GB. NGUYỄN BÁ TÒNG  
Giám mục phó 1933
Giám mục chính tòa 1935-1943
 
 
Tiểu sử Thư mục vụ

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm