Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Ninh Bình > Xứ La Vân > Lược sử Giáo xứ

Lược sử Giáo xứ

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm