Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Văn Hải > Xứ Hải Cường

Xứ Hải Cường

GIÁO XỨ HẢI CƯỜNG TIN HOẠT ĐỘNG ẢNH HOẠT ĐỘNG CÁC GIÁO HỌ
 
  NỘI DUNG ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT
 

>> Các xứ trong hạt     

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm