Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Văn Hải > Xứ Cồn Thoi

Xứ Cồn Thoi

GIÁO XỨ CỒN THOI TIN HOẠT ĐỘNG ẢNH HOẠT ĐỘNG CÁC GIÁO HỌ
 
 
  1. Tên gọi: Giáo xứ Cồn Thoi
  2. Năm thành lập: 07/10/1947
  3. Bổn mạng giáo xứ: Chúa Giêsu Kitô Vua
  4. Năm xây dựng nhà thờ: 1992
  5. Tước hiệu nhà thờ: Chúa Giêsu Kitô Vua
  6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 28.800m2
  7. Số tín hữu: 6.110
  8. Số giáo họ: 07
  9. Số họ có nhà thờ: 04
10. Số họ chưa có nhà thờ: 03
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng 
- Hội Mân côi
- Hội Phụ huynh        
- Hội Hiền mẫu
- Hội Quản giáo Thanh niên
- Hội Quản giáo Nhi đồng
- Hội Thánh Thể
- Ca đoàn Truyền tin
- Ca đoàn Têrêsa
- Ca đoàn Thánh gia
- Hội Giáo lý viên
- Hội Thiếu nhi Thánh Thể
- Hội Phụng tự
- Hội Kèn đồng
- Hội Trống
- Hội Bát âm

>> Lược sử giáo xứ

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

Chúa Giêsu Kitô Vua

Cha P. Nguyễn Văn Định
Chính xứ

Cha nguyên chính xứ tiền nhiệm: Antôn Đoàn Minh Hải

 
 
 

>> Các xứ trong hạt     

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm