Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Văn Hải > Xứ Hóa Lộc

Xứ Hóa Lộc

GIÁO XỨ HÓA LỘC TIN HOẠT ĐỘNG ẢNH HOẠT ĐỘNG CÁC GIÁO HỌ
 
 
  1. Tên gọi: Giáo xứ Hoá Lộc
  2. Năm thành lập: 1904
  3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Antôn Padova
  4. Năm xây dựng nhà thờ: 1913
  5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Antôn Padova
  6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 14.120m2
  7 .Số tín hữu: 3.044
  8. Số giáo họ: 06
  9. Số họ có nhà thờ: 06
10. Số họ chưa có nhà thờ: 0
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Quản giáo
- Hội Trung nam
- Hội Phụng tự
- Hội Kèn đồng
- Hội Bát âm
- Ca đoàn
- Hội Thánh Thể
- Giáo lý viên

>> Lược sử giáo xứ

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

Thánh Antôn Padova

cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, chính xứ (2019-)

Cha Pr. Trịnh Ngọc Do
nguyên chính xứ
 
 
 

>> Các xứ trong hạt     

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm