Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Văn Hải > Xứ Như Tân

Xứ Như Tân

GIÁO XỨ NHƯ TÂN TIN HOẠT ĐỘNG ẢNH HOẠT ĐỘNG CÁC GIÁO HỌ
 
 
  1.Tên gọi: Giáo xứ Như Tân
  2. Năm thành lập: 1946
  3. Bổn mạng giáo xứ: Mẹ Thiên Chúa
  4. Năm xây dựng nhà thờ: 1992
  5. Tước hiệu nhà thờ: Mẹ Thiên Chúa
  6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 26.138m2
  7. Số tín hữu: 2.920
  8. Số giáo họ: 04
  9. Số họ có nhà thờ: 04
10. Số họ chưa có nhà thờ: 0
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Quản giáo
- Hội Trung nam
- Hội Thánh Thể
- Hội Phụng tự
- Hội Trống
- Hội Kèn đồng
- Hội Bát âm
- Ca đoàn

>> Lược sử giáo xứ

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

Mẹ Thiên Chúa
Cha P. Đinh Công Hanh
Chính xứ
 
 
 

>> Các xứ trong hạt     

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm