Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Văn Hải > Xứ Tân Khẩn

Xứ Tân Khẩn

GIÁO XỨ TÂN KHẨN TIN HOẠT ĐỘNG ẢNH HOẠT ĐỘNG CÁC GIÁO HỌ
 
 
  1. Tên gọi: Giáo xứ Tân Khẩn
  2. Năm thành lập: 1934
  3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  4. Năm xây dựng nhà thờ: 1995
  5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 20.588m2
  7. Số tín hữu: 3.872
  8. Số giáo họ: 06
  9. Số họ có nhà thờ: 04
10. Số họ chưa có nhà thờ: 02 đang xây dựng
11. Các hội đoàn:

- Ban Phụng tự        
- Hội Quản giáo   
- Ca đoàn xứ       
- Ca đoàn Hiệp nhất
- Ca đoàn Gia trưởng
- Ban Giới trẻ
- Hội Kèn đồng
- Hội Trống
- Hội Bát âm
- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Bảy sự
- Ban Trật tự
- Ban Truyền giáo
- Ban Giáo lý
- Ban Khánh thiết
- Ban Lễ sinh
- Ban Trùm hoa

>> Lược sử giáo xứ

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

Đức Mẹ Vô Nhiễm

Cha Phêrô Lê Minh Hưởng, chính xứ (2019-)

G. Mai Văn Thiện
nguyên chính xứ (2012-2019) 
 
 

>> Các xứ trong hạt     

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm