Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Văn Hải > Xứ Tùng Thiện

Xứ Tùng Thiện

GIÁO XỨ TÙNG THIỆN TIN HOẠT ĐỘNG ẢNH HOẠT ĐỘNG CÁC GIÁO HỌ
 
 
  1. Tên gọi: Giáo xứ Tùng Thiện
  2. Năm thành lập: 1947
  3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
  4. Năm xây dựng nhà thờ: 1954
      đại tu: 1994
  5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
  6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 12.140m2
  7. Số tín hữu: 1.535
  8. Số giáo họ: 063
  9. Số họ có nhà thờ: 02
10. Số họ chưa có nhà thờ: 01
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Quản giáo
- Hội Cựu tông đồ
- Hội Kèn đồng
- Hội Bát âm
- Ca đoàn 1
- Ca đoàn 2
- Ca đoàn thiếu nhi
- Hội Bảy sự
- Trùm học trò
- Ban Giáo lý

>> Lược sử giáo xứ

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Cha Phaolô Trần Văn Thảo, chính xứ (2019-)

Cha Phê rô Trịnh Văn Dương, nguyên quản nhiệm (2017-2019)

Cha P. Đinh Công Hanh
nguyên Quản nhiệm
 
 
 

>> Các xứ trong hạt     

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm