Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Các giáo hạt > Hạt Đồng Chưa > Xứ Uy Đức

Xứ Uy Đức

GIÁO XỨ UY ĐỨC TIN HOẠT ĐỘNG ẢNH HOẠT ĐỘNG CÁC GIÁO HỌ
 
 
  1. Tên gọi: Giáo xứ Uy đức
  2. Năm thành lập: 1949
  3. Năm xây dựng nhà thờ (hiên tại): 1993
  4. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 1.284 m2
  5. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse (19/3)
  6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
  7. Số tín hữu: 959
  8. Số giáo họ: 02
  9. Số giáo họ có nhà thờ: 02
10. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Con Đức Mẹ
- Hội Thánh Têrêsa
- Hội Kèn
- Ban Giáo lý
- Giới trẻ

>> Lược sử giáo xứ

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

Thánh Giuse

 

Cha chính xứ: Antôn Nguyễn Đức Điều (2017-)

Cha G. B Đỗ Văn Đoan
nguyên chính xứ (2014-2017) 
 
 

>> Các xứ trong hạt      

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm