Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Dòng mến Thánh giá Phát Diệm > Các Cộng đoàn

Các Cộng đoàn

Các Cộng Đoàn Của Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
(Thống kê năm 2015)

 

1. CỘNG ĐOÀN NHÀ MẸ

Xóm 5 – xã Lưu Phương
huyện Kim Sơn – tỉnh Ninh Bình

Đt: 0303. 862 321

Email: mtgphatdiem@gamil.com

10. CỘNG ĐOÀN TÂN MỸ

X      óm Tân Văn – xã Kim Mỹ– huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Đt: 0303. 741 983

19. CỘNG ĐOÀN
TOÀ GIÁM MỤC

75 – Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình

Đt: 0303. 582 557

2. CỘNG ĐOÀN CÁCH TÂM
(THÀNH ĐỨC)

Xã Chính Tâm
huyện Kim Sơn -tỉnh Ninh Bình

Đt: 0303. 730 926
        0303. 653 5995

11. CỘNG ĐOÀN QUYẾT BÌNH

Xóm 6 – xã Chất Bình – huyện Kim Sơn – tỉnh Ninh Bình

Đt: 0303. 736 085

20. CỘNG ĐOÀN TRUNGTÂM MỤC VỤ

Xã Kim Chính – Kim Sơn – Ninh Bình

Đt: 0303. 725 334

3. CỘNG ĐOÀN HƯỚNG ĐẠO

NHÀ ĐỆ TỬ (Nơi Nhận Ơn Gọi)

   Chị Phụ Trách:
                  Maria Đinh Thị Nhiệm

   Chị Đặc Trách Đệ Tử:
                  Anna Hoàng Thị Hương

Xóm 12 – xã Đồng Hướng
huyện Kim Sơn – tỉnh Ninh Bình

Đt: 0303. 720 085

12. CỘNG ĐOÀN PHƯƠNG THƯỢNG

Xóm 1 – xã Lưu Phương – Kim Sơn – Ninh Bình

ĐT: 0913 352 664

 

 

 

21. CỘNG  ĐOÀN ST. LOUIS (MỸ)

4211 Hudraulie Ave.
St. Louis, MO 63116, USA

ĐT: 001-314-832-2370
011-314-832-2371

 

 

4. CỘNG ĐOÀN VĂN HẢI

Xã Văn Hải – huyện Kim Sơn
tỉnh Ninh Bình

Đt: 0303. 746 110

13. CỘNG ĐOÀN VÔ HỐT

Thôn An Tràng – xã Lạc Vân – huyện Nho Quan – Ninh Bình

Đt: 0164 816 4269

22.CỘNG ĐOÀN HẢO NHO

Hảo Nho – Yên Mô – Ninh Bình

Đt: 030. 6288 578

5. CỘNG ĐOÀN NHƯ SƠN

Thôn Như Sơn – xã Xuân Thiện
huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Đt: 0303. 736 204

14. CỘNG ĐOÀN QUỸ NHẤT

Xóm 2- xã Nghĩa Hòa – Nghĩa Hưng – Nam Định

Đt: 0350. 872 149

23. CỘNG ĐOÀN TÂN KHẨN

Xóm 3
 Tân Khẩn – Kim Mỹ
Kim Sơn – Ninh Bình
Đt: 012 920 47056

6. CỘNG ĐOÀN TRUNG ĐỒNG

Thôn Trung Đồng – xã Gia Trung
huyện Gia Viễn – Ninh Bình

Đt:  0169 8667 662


15. CỘNG ĐOÀN SÀO LÂM

Xóm 4 – xã Văn Phú – huyện Nho Quan – tỉnh Ninh Bình

Đt: 0303. 847 906


24. CỘNG ĐOÀN CỒN THOI

Xóm 8A – xã Cồn Thoi – huyện Kim Sơn – tỉnh Ninh Bình

094 906 8475


7. CỘNG ĐOÀN DƯỠNG ĐIỀM

Xóm 8 – xã Hồi Ninh
huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Đt: 0303. 721 005


16. CỘNG ĐOÀN SINH VIÊN HÀ NỘI

Số nhà 21 – ngõ 120
 Phùng Khoang – 
Hà Nội

Đt: 043. 553 6511
      04 6656 4192

25. CỘNG ĐOÀN ĐỒNG CHƯA

Xóm 2 – Thôn Dư Đồng – xã Gia Thịnh – huyện Kim Sơn – tỉnh Ninh Bình

Đt: 0166 3507 319

8. CỘNG ĐOÀN HÓA LỘC

Xóm 8 – xã Định Hóa
huyện Kim Sơn – tỉnh Ninh Bình

Đt: 0167 8707 914

17. CỘNG ĐOÀN THUẦN HẬU

Xã Ân Hòa – huyện Kim Sơn – tỉnh Ninh Bình

Đt: 0306. 537 896

26. CỘNG ĐOÀN PHÚC NHẠC

Xóm 5B xã Khánh Nhạc – huyện Yên Khánh – tỉnh Ninh Bình

Đt: 0164 2782 962

9. CỘNG ĐOÀN TÔN ĐẠO

Xóm 5 – xã Hùng Tiến
huyện Kim Sơn – tỉnh Ninh Bình

Đt: 0303. 862 321

18. CỘNG ĐOÀN TÂN PHÚ (SÀI GÒN)

72 Nguyễn Trường Tộ - Phường Tân Thành – Q. Tân Phú – TP.HCM

Đt: 08.3812 9049

27. CỘNG ĐOÀN XÍCH THỔ


(Nhà Thờ Xích Thổ)28. CỘNG ĐOÀN NINH BÌNH

Nhà Thờ Giáo Họ Yên Phúc
Thôn Vĩnh Tiến
Ninh Phúc, Ninh Bình

ĐT: 094.906.8475

29. CỘNG ĐOÀN BÁC ÁI (NHÀ MỞ)

ĐT: 0946 926 501


 

 

Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm