Trang chủ > MỤC VỤ > Các ủy ban > Linh mục Tổng Đại Diện

Linh mục Tổng Đại Diện

     
 
Linh mục  Antôn Phan Văn Tự

Đại diện Giám quản Tông tòa

 

Địa chỉ: Tòa Giám mục Phát Diệm,KimSơn, Ninh Bình

--------------------------------------------------------------------------------------
       TIN HOẠT ĐỘNG
       TÀI LIỆU
       HÌNH ẢNH
     
 
 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm