Trang chủ > MỤC VỤ > Các ủy ban > Chưởng ấn - Chánh văn phòng

Chưởng ấn - Chánh văn phòng

     
   
Chưởng ấn - Chánh Văn phòng

Têphanô Phạm Văn Thịnh

--------------------------------------------------------------------------------------
       TIN HOẠT ĐỘNG
       TÀI LIỆU
       HÌNH ẢNH
 
     
 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm