Trang chủ > MỤC VỤ > Các ủy ban > Ban Mục vụ gia đình

Ban Mục vụ gia đình

     
 
Ban Mục vụ gia đình

Linh mục Gioan B. Đỗ Văn Đoan
Trưởng ban

 

--------------------------------------------------------------------------------------
       TIN HOẠT ĐỘNG
       TÀI LIỆU
       HÌNH ẢNH
 
     
 
Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm