Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Linh mục đoàn > Linh mục trưởng hạt

Linh mục trưởng hạt

Hạt Phát Diệm
Linh mục trưởng hạt
 
Tôma A. Nguyễn Bá Khuê
Thụ phong linh mục
01/01/2004
Hạt Bạch Liên
Linh mục trưởng hạt
 

Phêrô Trần Quang Đức

Thụ phong linh mục
01/01/2004
Hạt Cách Tâm
Linh mục trưởng hạt
 
Phêrô Nguyễn Hồng Phúc
Thụ phong linh mục
22/3/1980
 
Hạt Đồng Chưa
Linh mục trưởng hạt
 
Antôn Nguyễn Đức Điều
Thụ phong linh mục
08/02/2002
Hạt Ninh Bình
Linh mục trưởng hạt
 
Antôn Đoàn Minh Hải
Thụ phong linh mục
06/02/1982
Hạt Phúc Nhạc
Linh mục trưởng hạt
 
Giuse Vũ Ánh Hồng
Thụ phong linh mục
01/01/2004
Hạt Tôn Đạo
Linh mục trưởng hạt
 
Phêrô Trần Văn Hòa
Thụ phong linh mục
07/10/1995
Hạt Văn Hải
Linh mục trưởng hạt
 

Giuse Trần Văn Khoa

Thụ phong linh mục
25/09/1988
Hạt Vô Hốt
Linh mục trưởng hạt
 

Gioan B. Đinh Công Tráng

08/02/2002

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm