Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Đức Giám mục > Các Đức Giám mục tiền nhiệm > Đức cha Giuse Nguyễn Năng > Thư mục vụ

Thư mục vụ

Thư Mục Vụ Mùa Chay - 2019 Thư Mục Vụ Mùa Chay - 2019
+ Gm Giuse Nguyễn Năng | 08:06 | 06/03/2019
Mùa Chay này là thời gian rất thuận tiện dể tất cả mọi thành phần Dân Chúa tập trung nỗ lực vào việc thanh luyện bản thân và canh tân đời sống theo tinh thần Phúc Âm.


Thư Mục Vụ Mùa Giáng Sinh, 2018 Thư Mục Vụ Mùa Giáng Sinh, 2018
+ Gm Giuse Nguyễn Năng | 14:09 | 06/12/2018
Trong Thư Mục vụ này, tôi xin trình bày với anh chị em chương trình mục vụ của giáo phận trong thời gian sắp tới.

Chi tiết >>


Thư mục vụ Mùa Giáng Sinh 2017 Thư mục vụ Mùa Giáng Sinh 2017
+ GM Giuse Nguyễn Năng | 10:28 | 16/12/2017
Xin thấn ái gửi đến anh chị em lời chào thăm quí mến cùng với lời cầu chúc Giáng Sinh và Năm Mới đầy tràn ân sủng và tình yêu của Chúa Cứu Thế.

Chi tiết >>


Thư mục vụ Mùa Chay 2017 Thư mục vụ Mùa Chay 2017
+ Giuse Nguyễn Năng | 16:15 | 01/03/2017
Dựa vào Tông thư hậu Năm Thánh và Sứ điệp Mùa Chay 2017 của Đức Thánh Cha Phanxicô, xin anh chị em lưu tâm đến những điểm sau đây, đặc biệt trong Mùa Chay này.

Chi tiết >>


Thư mục vụ Giáng Sinh 2016 Thư mục vụ Giáng Sinh 2016
+ Gm. Giuse Nguyễn Năng | 22:13 | 30/11/2016
Xin thân ái gửi đến anh chị em lời chào thăm cùng với tâm tình quý mến và lời cầu chúc nhân dịp Giáng sinh và Năm Mới

Chi tiết >>


Thư Mục Vụ Mùa Chay 2016 Thư Mục Vụ Mùa Chay 2016
+ Gm. Giuse Nguyễn Năng | 17:17 | 18/02/2016
Mùa Chay năm nay mang tính cách rất đặc biệt vì là Mùa Chay trong Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Chi tiết >>


Thư mục vụ Giáng Sinh 2015 Thư mục vụ Giáng Sinh 2015
+ GM Giuse Nguyễn Năng | 09:12 | 11/12/2015
Tôi xin mượn lời của thánh Giuđa tông đồ để gửi lời chào thăm anh chị em “là những người được kêu gọi, được Thiên Chúa là Cha yêu mến, và được dành riêng cho Đức Giêsu Kitô

Chi tiết >>


Thư mục vụ Mùa Chay 2015 Thư mục vụ Mùa Chay 2015
+ Giuse Nguyễn Năng | 00:04 | 28/02/2015
Dựa theo Sứ điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha, và trong bối cảnh của Năm “Tân Phúc-Âm-hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến”, xin anh chị em suy nghĩ và canh tân đời sống ở những điểm sau đây.

Chi tiết >>


Thư mục vụ Giáng Sinh 2014 Thư mục vụ Giáng Sinh 2014
+ Gm Giuse Nguyễn Năng | 22:59 | 30/11/2014
Chương trình mục vụ của năm 2015 sẽ là “Tân Phúc Âm hóa đời sống các giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến”.

Chi tiết >>


Thư mục vụ Mùa Chay 2014 Thư mục vụ Mùa Chay 2014
Gm. Giuse Nguyễn Năng | 07:37 | 05/03/2014
Năm nay, cùng với toàn thể Hội thánh Việt Nam thực hiện kế hoạch Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình, anh chị em hãy làm mới giao ước với Chúa cách cụ thể trong giao ước tình yêu hôn nhân, hãy đưa lối sống Phúc Âm vào trong các tương quan của gia đình anh chị em.

Chi tiết >>


Thư mục vụ Giáng Sinh 2013 Thư mục vụ Giáng Sinh 2013
+ Gm Giuse Nguyễn Năng | 21:25 | 06/12/2013
Tôi xin gửi tới anh chị em lời chào thân mến và cầu chúc anh chị em đầy tràn ân sủng và tình yêu của Chúa.

Chi tiết >>


Thư kêu gọi ủng hộ đồng bào bị bão lụt Thư kêu gọi ủng hộ đồng bào bị bão lụt
Gm. Giuse Nguyễn Năng | 08:02 | 30/11/2013
Trong tinh thần liên đới và nhất là được đức bác ái của Chúa thôi thúc, chúng ta hãy hiệp thông bằng lời cầu nguyện và bằng sự trợ giúp vật chất.

Chi tiết >>


Thư Mục Vụ Năm Đức Tin Thư Mục Vụ Năm Đức Tin
+ Gm Giuse Nguyễn Năng | 08:15 | 18/10/2012
Từ Vatican, nơi đang họp Thượng Hội Đồng Gíam Mục Thường Kỳ lần thứ 13 về đề tài "Tân Phúc Âm hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo", tôi gửi tới anh chị em lời chào thân ái trong Đức Kitô.

Chi tiết >>


Thư mục vụ Mùa Chay 2012 Thư mục vụ Mùa Chay 2012
+Gm. Giuse Nguyễn Năng | 11:06 | 24/02/2012
Bản thân mỗi người chỉ có thể đổi mới nếu có đủ ba yếu tố sau đây: sức mạnh của ơn Chúa, sức mạnh của ý chí, và sự trợ giúp của cộng đoàn.

Chi tiết >>


Các tin khác
Thư mục vụ Giáng Sinh 2011  07:43 | 17/12/2011
Thư mục vụ Giáng Sinh 2010  22:01 | 22/09/2011
Thư mục vụ sống đức tin theo tinh thần Phúc Âm  21:08 | 22/09/2011
Thư kêu gọi giúp đỡ đồng bào miền trung bị lũ lụt  20:33 | 22/09/2011
Thư mục vụ sống chiều kích mầu nhiệm của Giáo hội  19:24 | 22/09/2011
Thư mục vụ của Đức cha Giuse Nguyễn Năng gửi cộng đoàn dân Chúa giáo phận Phát Diệm nhân dịp năm thánh 2010  20:30 | 21/09/2011
    Trang
  • 1
 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...