Trang chủ > SỐNG LỜI CHÚA > Suy niệm Lời Chúa > Năm A

Năm A

Các bài suy niệm lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

| 15:41 | 31/12/2013

.


  LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA
  Lời Chúa: Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21

  MỤC LỤC

  1. Nữ Vương Hoà Bình

  2. Mẹ Thiên Chúa

  3. Thánh Ý Thiên Chúa

  4. Mẹ Thiên Chúa - Gm. Arthur Tonne

  5. Tại sao lại ‘Mẹ Thiên Chúa’?

  6. Mẹ Thiên Chúa

  7. Mẹ Thiên Chúa – Mẹ chúng ta – Anmai

  8. Lễ Mẹ Thiên Chúa

  9. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con

  10. "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời"

  11. Thinh lặng và lắng nghe

  12. Mẹ Thiên Chúa

  13. Mẹ Thiên Chúa

  14. Nữ Vương Hòa Bình

  15. Mẹ Thiên Chúa

  16. Hãy cho trẻ em một tương lai hoà bình

  17. Nhân loại mới – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

  18. Suy niệm của ĐTGM. Ngô Quang Kiệt.

  19. Nhân loại mới – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

  20. Nữ Vương Hoà Bình

  21. Lễ Mẹ Thiên Chúa

  22. Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.

  23. “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời”

  24. Thân Mẫu Của Vua Hòa Bình - Yvon Daigneault

  25. Tuyệt vời – Lm. Đỗ Vân Lực

  26. Nữ Vương Hòa Bình

  27. Nữ Vương Hòa Bình

  28. Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

  29. Suy niệm của Lm. Munachi Ezeogu

  30. Mẹ tất cả mọi người - Lm. Mark Link

  31. Là mẹ và là khuôn mẫu - Mark Link

  32. Mẹ mẫu gương – Lm Micae Vũ An Lộc

  33. Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

  34. Hồng ân

  35. Mẹ Thiên Chúa – Lm. Cao Thế Bình

  36. Chú giải của Noel Quesson

   

     1. Nữ Vương Hoà Bình

  Có thể nói, mùa Giáng Sinh cũng là mùa kính Đức Mẹ. Đặc biệt ngày đầu năm Dương lịch hôm n