Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Đức Giám mục > Các Đức Giám mục tiền nhiệm > Đức cha Giuse Nguyễn Năng > Thư mục vụ

Thư mục vụ

Thư Mục Vụ Mùa Chay - 2019    + Gm Giuse Nguyễn Năng | 08:06 | 06/03/2019
Thư Mục Vụ Mùa Giáng Sinh, 2018    + Gm Giuse Nguyễn Năng | 14:09 | 06/12/2018
Thư mục vụ Mùa Giáng Sinh 2017    + GM Giuse Nguyễn Năng | 10:28 | 16/12/2017
Thư mục vụ Mùa Chay 2017    + Giuse Nguyễn Năng | 16:15 | 01/03/2017
Thư mục vụ Giáng Sinh 2016    + Gm. Giuse Nguyễn Năng | 22:13 | 30/11/2016
Thư Mục Vụ Mùa Chay 2016    + Gm. Giuse Nguyễn Năng | 17:17 | 18/02/2016
Thư mục vụ Giáng Sinh 2015    + GM Giuse Nguyễn Năng | 09:12 | 11/12/2015
Thư mục vụ Mùa Chay 2015    + Giuse Nguyễn Năng | 00:04 | 28/02/2015
Thư mục vụ Giáng Sinh 2014    + Gm Giuse Nguyễn Năng | 22:59 | 30/11/2014
Thư mục vụ Mùa Chay 2014    Gm. Giuse Nguyễn Năng | 07:37 | 05/03/2014
Thư mục vụ Giáng Sinh 2013    + Gm Giuse Nguyễn Năng | 21:25 | 06/12/2013
Thư kêu gọi ủng hộ đồng bào bị bão lụt    Gm. Giuse Nguyễn Năng | 08:02 | 30/11/2013
Thư Mục Vụ Năm Đức Tin    + Gm Giuse Nguyễn Năng | 08:15 | 18/10/2012
Thư mục vụ Mùa Chay 2012    +Gm. Giuse Nguyễn Năng | 11:06 | 24/02/2012
Thư mục vụ Giáng Sinh 2011    +Gm. Giuse Nguyễn Năng | 07:43 | 17/12/2011
Thư mục vụ Giáng Sinh 2010    +Gm. Giuse Nguyễn Năng | 22:01 | 22/09/2011
Thư mục vụ sống đức tin theo tinh thần Phúc Âm    +Gm. Giuse Nguyễn Năng | 21:08 | 22/09/2011
Thư kêu gọi giúp đỡ đồng bào miền trung bị lũ lụt    +Gm. Giuse Nguyễn Năng | 20:33 | 22/09/2011
Thư mục vụ sống chiều kích mầu nhiệm của Giáo hội    +Gm. Giuse Nguyễn Năng | 19:24 | 22/09/2011
Thư mục vụ của Đức cha Giuse Nguyễn Năng gửi cộng đoàn dân Chúa giáo phận Phát Diệm nhân dịp năm thánh 2010    +Gm. Giuse Nguyễn Năng | 20:30 | 21/09/2011
    Trang
  • 1

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...