Flash here

Trang chủ > Bài viết

Bài viết

Yêu như Thầy    Tập sinh MTG PD | 23:23 | 26/05/2017
Giải viết văn đường trường 2017 - bản tin 09    Lm Trăng Thập Tự | 23:08 | 23/05/2017
Giải viết văn đường trường 2017 - bản tin 08    Lm Trăng Thập Tự | 23:00 | 23/05/2017
Thánh ca: Lễ Chúa Thánh Thần    Trần Văn Huyến | 18:47 | 20/05/2017
Thánh ca: Lễ Chúa Lên Trời    Trần Văn Huyến | 23:08 | 15/05/2017
Tháng Năm-Tháng Hoa    Lm. Phaolô Trần Lưu Huynh | 22:53 | 15/05/2017
Hướng về Fatima 100 Năm Trước    Lm Phaolô Trần Lưu Huynh | 22:34 | 12/05/2017
Giải viết văn đường trường - 2017, bản tin 07    Lm Trăng Thập Tự | 22:30 | 06/05/2017
Giải viết văn đường trường - 2017, bản tin 06    Lm Trăng Thập Tự | 22:19 | 06/05/2017
Năm Mục vụ Gia đình 2017:Gặp gỡ VI: Chúng ta sẽ nên một xương một thịt    Văn phòng HĐGMVN | 22:47 | 05/05/2017
Đức Cha Phaolô Bùi Chu Tạo - Mục tử nhân lành, Chủ chăn thánh thiện    Lm Phêrô Nguyễn Hồng Phúc | 15:46 | 05/05/2017
Giải viết văn đường trường - 2017, bản tin 05    Linh mục Trăng Thập Tự | 22:29 | 23/04/2017
Giải viết văn đường trường - 2017, bản tin 04    Linh mục Trăng Thập Tự | 23:22 | 16/04/2017
Bài giảng Lễ Truyền Dầu 2017    + Giuse Nguyễn Năng | 22:04 | 13/04/2017
Các mẫu chầu Thứ Năm Tuần Thánh     | 16:25 | 13/04/2017
Đàng Thánh Giá Do Đức Thánh Cha Chủ Sự, năm 2017    Chuyển ngữ: Lm Minh Anh | 15:27 | 13/04/2017
Cuộc khổ nạn thể xác của Chúa Giêsu    Bác sĩ Pierre Barbet | 23:02 | 10/04/2017
Thánh ca Mừng Chúa Phục Sinh    Trần Văn Huyến | 22:42 | 07/04/2017
Giải viết văn đường trường 2017 - bản tin 03    Lm Gioan Phêrô Võ Tá Khánh | 18:21 | 06/04/2017
Giải viết văn đường trường 2017 - bản tin 02    Lm Gioan Phêrô Võ Tá Khánh | 18:17 | 06/04/2017
Thánh ca Thứ Năm Tuần Thánh    Trần Văn Huyến | 17:14 | 06/04/2017
Thánh ca Chúa Nhật Lễ Lá    Trần Văn Huyến | 17:04 | 06/04/2017
Truyền chức thánh, nhờ Đức Kitô    Lm Giuse Trịnh Duy Suýt S.J | 22:07 | 31/03/2017
Suy tư Phụng vụ: Chầu Mình Thánh Chúa    Lm. Phaolô Trần Lưu Huynh | 21:39 | 29/03/2017
Ca Nhập lễ & hiệp lễ CN 5 mùa chay    Trần Văn Huyến | 21:19 | 25/03/2017
Thánh ca: Ca nhập lễ và hiệp lễ Chúa Nhật 4 Mùa Chay.    Trần Văn Huyến | 22:50 | 20/03/2017
Thánh ca Thánh Giuse    Trần Văn Huyến | 06:18 | 18/03/2017
Thánh ca: Ca nhập lễ, hiệp lễ Chúa Nhật 3 Mùa chay    Trần Văn Huyến | 10:50 | 12/03/2017
Suy Tư Phụng Vụ Mùa Chay    Lm Phaolô Trần Lưu Huynh | 16:20 | 05/03/2017
Một số sách Công giáo do linh mục Minh Anh chuyển ngữ    BBT | 15:00 | 03/03/2017

 
Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...