Trang chủ > SỐNG LỜI CHÚA > Suy niệm Lời Chúa > Năm B

Năm B

Niềm tin (CN 30 TN. B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 09:40 | 25/10/2012
Hãy nên chứng nhân của Thầy ( Khánh nhật truyền giáo)    Lm Đan Vinh | 07:30 | 20/10/2012
Hy tế (CN 29 TN. B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 11:00 | 16/10/2012
Thiên vị (CN 25 TN. B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 21:12 | 19/09/2012
Thầy là ai ? (CN 24 TN. B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 11:03 | 13/09/2012
Giải Thoát (CN 23 TN. B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 17:25 | 04/09/2012
Cao cả và bi đát (CN 22 TN. B)    Lm Giuse Nguyễn Hữu An | 18:23 | 29/08/2012
Hành Luật (CN 22 TN. B)    Lm Giuse Trần Việt Hùng | 16:37 | 29/08/2012
Lời Hằng Sống (CN 21 TN. B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 22:19 | 23/08/2012
Bí Tích Thánh Thể (CN 20 TN. B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 16:04 | 18/08/2012
Bánh Thánh Thể (CN 20 TN. B)    Lm Giuse Nguyễn Hữu An | 16:02 | 18/08/2012
Thần Lương (CN 19 TN. B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 22:53 | 09/08/2012
Bánh hằng sống (CN 18 TN, B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 22:11 | 02/08/2012
Chúa nuôi nấng con người (CN 17 TN. B)    Pt GBM Định Nguyễn | 21:44 | 27/07/2012
Bánh và Cá (CN 17 TN. B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 23:46 | 24/07/2012
Tìm nơi thanh vắng để nghỉ ngơi (CN 16 TN. B)    Lm Trần Bình Trọng | 08:51 | 21/07/2012
Lời khuyên thiết thực (CN 16 TN. B)    Lm Giuse Nguyễn Hữu An | 08:36 | 21/07/2012
Mục tử (CN 16 TN. B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 08:28 | 21/07/2012
Tại sao gọi cha mẹ linh mục là Ông Bà Cố - Tại sao gọi nữ tu là Bà Mụ ?    Nguyễn Long Thao | 08:24 | 21/07/2012
Lời dặn dò cần thiết (CN 15 TN, B)    Lm Giuse Nguyễn Hữu An | 21:51 | 12/07/2012
Sống chứng nhân để loan báo Tin Mừng (CN15 TN,B)    Lm. Đan Vinh | 22:05 | 11/07/2012
Bài sai (CN15 TN,B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 21:50 | 11/07/2012
Đừng để lỡ cơ hội gặp Chúa (CN 14 TN, B)    Lm Giuse Nguyễn Hữu An | 21:55 | 07/07/2012
Thành kiến làm cản trở đức tin (CN 14 TN, B)    Lm Trần Bình Trọng | 22:31 | 06/07/2012
Ơn gọi (CN 14 TN, B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 18:09 | 04/07/2012
Hãy trỗi dậy    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 11:13 | 01/07/2012
Noi theo sứ mệnh dọn đường và làm chứng    Lm Trần Bình Trọng | 17:24 | 21/06/2012
Tiền Hô    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 22:17 | 20/06/2012
Hạt giống mọc lên (CN 11 TN. B)    Lm Giuse Nguyễn Hữu An | 21:40 | 15/06/2012
Nguồn sống (CN 11 TN. B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 06:27 | 13/06/2012

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...