Trang chủ > SỐNG LỜI CHÚA > Suy niệm Lời Chúa > Năm B

Năm B

Hiến lễ tình yêu (Lễ MMTC)    Lm. Phêrô Nguyễn Hồng Phúc | 15:33 | 10/06/2012
Lễ Mình Máu Thánh Chúa, năm B    Lm Trần Bình Trọng | 20:57 | 08/06/2012
Thánh Thể và Thánh Giá (Lễ MMTC. B)    Lm Giuse Nguyễn Hữu An | 13:03 | 08/06/2012
Thánh Thể (Lễ MMTC. B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 12:51 | 08/06/2012
Làm dấu (Lễ Chúa Ba Ngôi)    Lm Giuse Nguyễn Hữu An | 15:47 | 01/06/2012
Một Thiên Chúa (Lễ Chúa Ba Ngôi. B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 13:12 | 01/06/2012
Chúa Thánh Thần là Tình Yêu và Sự Sống    Lm Phêrô Nguyễn Hồng Phúc | 08:55 | 27/05/2012
Slideshow Lời Chúa - Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 08:29 | 27/05/2012
Thánh Thần khấn xin hiệp nhất (CTTHX)    Lm Trần Bình Trọng | 10:36 | 25/05/2012
Thánh Thần tác động (CTTHX)    Lm Giuse Nguyễn Hữu An | 09:21 | 23/05/2012
Ơn Bảy Nguồn (CTTHX. B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 18:02 | 22/05/2012
Khát vọng lên trời (Lễ Thăng Thiên)    Lm Giuse Nguyễn Hữu An | 20:40 | 16/05/2012
Hợp nhất (CN 7 PS. B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 15:00 | 16/05/2012
Niềm tâm sự của Chúa Giêsu (CN 6 PS, B)    Lm. Phêrô Nguyễn Hồng Phúc | 09:26 | 13/05/2012
Như Thầy đã yêu (CN 6 PS. B)    Lm Giuse Nguyễn Hữu An | 16:06 | 12/05/2012
Yêu thương nhau (CN 6 PS. B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 09:16 | 09/05/2012
Cây Nho (CN 5 PS. B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 15:53 | 03/05/2012
Kết hợp và sinh trái (CN 5 PS. B)    Lm Giuse Nguyễn Hữu An | 10:06 | 03/05/2012
Chủ Chiên đích thực (CN 4 PS)    Lm. Phêrô Nguyễn Hồng Phúc | 11:19 | 29/04/2012
Mục Tử tốt (CN 4 PS. B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 21:17 | 24/04/2012
Dấu chân (CN 3 P.S)    Lm Giuse Nguyễn Hữu An | 15:43 | 20/04/2012
Danh Chúa Giêsu (CN 3 PS. B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 22:08 | 17/04/2012
Ý nghĩa các vết sẹo (CN 2 PS)    Lm Giuse Nguyễn Hữu An | 10:19 | 13/04/2012
Đóng bè để giữ đức tin (CN 2 PS. B)    Lm Trần Bình Trọng | 20:40 | 12/04/2012
Lòng thương xót (CN 2 PS. B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 22:31 | 11/04/2012
Bài giảng lễ Vọng Phục Sinh    + Gm Giuse Nguyễn Năng | 21:09 | 10/04/2012
Ngày Thứ Nhất (CN PS. B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 09:03 | 05/04/2012
Bài giảng Lễ Vọng Phục Sinh    Lm. Đan Vinh | 22:32 | 03/04/2012
Nhiệt thành của thập giá    +Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm | 11:06 | 31/03/2012
Bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá, năm B    Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê | 22:31 | 30/03/2012

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...