Flash here

Trang chủ > SỐNG LỜI CHÚA > Suy niệm Lời Chúa > Năm B

Năm B

Ăn cắp bản quyền (CN 3 MC, B)    Lm. Phêrô Nguyễn Hồng Phúc | 22:24 | 11/03/2012
Bài giảng Chúa Nhật 3 Mùa Chay, năm B    Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê | 21:16 | 10/03/2012
Slideshow Lời Chúa - Chúa nhật III Mùa Chay    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 04:09 | 10/03/2012
Hãy phá đền thờ này đi (CN 3 MC, B)    Lm Giuse Nguyễn Hữu An | 22:15 | 09/03/2012
Dấu chỉ (CN 3 MC. B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 11:23 | 06/03/2012
Từ cõi chết sống lại nghĩa là gì ?    Lm Trần Bình Trọng | 09:30 | 03/03/2012
Bài giảng Chúa Nhật 2 Mùa Chay, năm B    Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê | 16:52 | 02/03/2012
Slideshow Lời Chúa - Chúa nhật II Mùa Chay    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 15:31 | 02/03/2012
Vâng nghe lời Người    Lm Giuse Nguyễn Hữu An | 10:06 | 02/03/2012
Hy sinh (CN 2 MC. B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 09:56 | 02/03/2012
Đọc lại câu chuyện cám dỗ từ sách Sáng Thế    Lm. Giuse Nguyễn Hữu An | 11:13 | 25/02/2012
Bài giảng Chúa Nhật I Mùa Chay, năm B    Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê | 10:44 | 25/02/2012
Slideshow Lời Chúa - Chúa nhật I Mùa Chay    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 22:43 | 24/02/2012
Tĩnh lặng    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 21:12 | 21/02/2012
Bài giảng Chúa Nhật VII Thường niên B    Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê | 21:30 | 18/02/2012
Tin vào Đấng có quyền chữa bệnh và tha tội    Lm Trần Bình Trọng | 21:58 | 17/02/2012
Chữa lành    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 21:15 | 17/02/2012
Sống Lạc Quan    Lm Giuse Nguyễn Hữu An | 21:07 | 17/02/2012
Slideshow Lời Chúa - Chúa nhật VII thường niên B    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 16:21 | 16/02/2012
Cúi xuống với bệnh nhân    Lm Giuse Nguyễn Hữu An | 15:15 | 09/02/2012
Slideshow Lời Chúa - Chúa nhật VI thường niên B    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 21:38 | 08/02/2012
Phong cùi (CN 6 QN.B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 21:14 | 07/02/2012
Bài giảng Chúa Nhật 5 Thường niên B    Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê | 21:29 | 04/02/2012
Xin ơn chữa lành bệnh tật xác hồn    Lm Trần Bình Trọng | 20:52 | 03/02/2012
Nhịp sống mỗi ngày của Chúa Giêsu    Lm Giuse Nguyễn Hữu An | 20:38 | 03/02/2012
Nước Trời (CN 5 QN.B).    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 08:31 | 02/02/2012
Slideshow Lời Chúa - Chúa nhật V thường niên B    Giuse Trần Việt Hùng | 08:26 | 02/02/2012
Nước Trời    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 22:40 | 01/02/2012
Nhân chứng (CN 4 TN B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 22:44 | 25/01/2012
Slideshow Lời Chúa - Chúa nhật III thường niên B    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 20:49 | 19/01/2012

 
Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 0303.862.058 – Fax: 0303.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...