Trang chủ > SỐNG LỜI CHÚA > Suy niệm Lời Chúa > Năm B

Năm B

Tình Chúa tình người    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 13:12 | 28/03/2012
Bài giảng Chúa Nhật 5 Mùa Chay, năm B    Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê | 22:29 | 23/03/2012
Con đường hạt lúa (CN 5 MC. B)    Lm Giuse Nguyễn Hữu An | 22:34 | 22/03/2012
Biến đổi (CN 5 MC, B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 20:38 | 21/03/2012
Ngước nhìn với lòng tin (CN 4 MC, B)    Lm. Phêrô Nguyễn Hồng Phúc | 22:27 | 18/03/2012
Bài giảng Chúa Nhật 4 Mùa Chay, năm B    Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê | 21:50 | 17/03/2012
Nhìn lên Thánh Giá (CN 4 MC, B)    Lm Giuse Nguyễn Hữu An. | 06:27 | 16/03/2012
Slideshow Lời Chúa - Chúa nhật IV Mùa Chay    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 16:31 | 15/03/2012
Ơn cứu độ (CN 4 MC. B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 21:09 | 13/03/2012
Ăn cắp bản quyền (CN 3 MC, B)    Lm. Phêrô Nguyễn Hồng Phúc | 22:24 | 11/03/2012
Bài giảng Chúa Nhật 3 Mùa Chay, năm B    Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê | 21:16 | 10/03/2012
Slideshow Lời Chúa - Chúa nhật III Mùa Chay    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 04:09 | 10/03/2012
Hãy phá đền thờ này đi (CN 3 MC, B)    Lm Giuse Nguyễn Hữu An | 22:15 | 09/03/2012
Dấu chỉ (CN 3 MC. B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 11:23 | 06/03/2012
Từ cõi chết sống lại nghĩa là gì ?    Lm Trần Bình Trọng | 09:30 | 03/03/2012
Bài giảng Chúa Nhật 2 Mùa Chay, năm B    Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê | 16:52 | 02/03/2012
Slideshow Lời Chúa - Chúa nhật II Mùa Chay    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 15:31 | 02/03/2012
Vâng nghe lời Người    Lm Giuse Nguyễn Hữu An | 10:06 | 02/03/2012
Hy sinh (CN 2 MC. B)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 09:56 | 02/03/2012
Đọc lại câu chuyện cám dỗ từ sách Sáng Thế    Lm. Giuse Nguyễn Hữu An | 11:13 | 25/02/2012
Bài giảng Chúa Nhật I Mùa Chay, năm B    Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê | 10:44 | 25/02/2012
Slideshow Lời Chúa - Chúa nhật I Mùa Chay    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 22:43 | 24/02/2012
Tĩnh lặng    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 21:12 | 21/02/2012
Bài giảng Chúa Nhật VII Thường niên B    Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê | 21:30 | 18/02/2012
Tin vào Đấng có quyền chữa bệnh và tha tội    Lm Trần Bình Trọng | 21:58 | 17/02/2012
Chữa lành    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 21:15 | 17/02/2012
Sống Lạc Quan    Lm Giuse Nguyễn Hữu An | 21:07 | 17/02/2012
Slideshow Lời Chúa - Chúa nhật VII thường niên B    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 16:21 | 16/02/2012
Cúi xuống với bệnh nhân    Lm Giuse Nguyễn Hữu An | 15:15 | 09/02/2012
Slideshow Lời Chúa - Chúa nhật VI thường niên B    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 21:38 | 08/02/2012

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...