Trang chủ > SỐNG LỜI CHÚA > Suy niệm Lời Chúa > Năm B

Năm B

Mầu nhiệm    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 10:02 | 14/12/2011
5 phút Lời Chúa cho mỗi ngày - Tháng 12     | 08:13 | 12/12/2011
Bài giảng Chúa Nhật III Mùa Vọng, năm B    Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê | 08:24 | 10/12/2011
Tìm gặp Chúa trong vị thế của mình    Lm Trần Bình Trọng | 17:10 | 09/12/2011
Sự sáng    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 16:54 | 09/12/2011
Slideshow Lời Chúa - Chúa nhật III Mùa Mùa Vọng năm B    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 15:53 | 08/12/2011
Bài giảng Chúa Nhật II Mùa Vọng - năm B    Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê | 15:02 | 03/12/2011
Slideshow Lời Chúa - Chúa Nhật II Mùa Vọng, năm B    Lm. Trần Việt Hùng | 23:36 | 30/11/2011
Dọn Đường    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 22:27 | 29/11/2011
Bài giảng Chúa Nhật 1 Mùa Vọng - năm B    Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê | 16:58 | 26/11/2011
Đợi chờ trong hy vọng    Lm Trần Bình Trọng | 22:14 | 24/11/2011
Slideshow Lời Chúa - Chúa Nhật I Mùa Vọng, năm B    Lm. Trần Việt Hùng | 17:49 | 23/11/2011
Thức tỉnh cầu nguyện    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 09:55 | 23/11/2011

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...