Trang chủ > PHỤNG VỤ > Lịch phụng vụ

Lịch phụng vụ

Tháng Sáu     | 19:16 | 10/04/2014
Tháng Năm     | 19:09 | 10/04/2014
Tháng Tư     | 19:07 | 10/04/2014
Tháng Ba     | 22:09 | 15/02/2014
Tháng Hai     | 22:06 | 15/02/2014
Tháng Giêng - 2014     | 07:42 | 30/12/2013
Tháng Mười Hai     | 18:03 | 02/12/2013
Tháng Mười Một     | 11:30 | 24/11/2013
Tháng Mười    T.G.M. Phát Diệm | 16:08 | 04/10/2013
Tháng Chín    T. G. M Phát Diệm | 08:00 | 05/07/2013
Tháng Tám    T. G. M. Phát Diệm | 07:57 | 05/07/2013
Tháng Bảy     | 12:19 | 24/04/2013
Tháng Sáu     | 12:13 | 24/04/2013
Tháng Năm     | 11:28 | 24/04/2013
Tháng Tư     | 22:40 | 18/03/2013
Tháng Ba     | 22:16 | 12/12/2012
Tháng Hai     | 21:58 | 12/12/2012
Tháng Giêng dương lịch - 2013     | 21:44 | 12/12/2012
Năm Phụng Vụ 2013: tháng 12/2012     | 23:05 | 27/11/2012
Tháng Mười Hai     | 16:24 | 16/05/2012
Tháng Mười Một     | 16:19 | 16/05/2012
Tháng Mười     | 16:12 | 16/05/2012
Tháng Chín     | 16:06 | 16/05/2012
Tháng Tám     | 15:55 | 16/05/2012
Tháng Bảy     | 15:48 | 16/05/2012
Tháng Sáu     | 15:44 | 16/05/2012
Tháng Năm     | 15:39 | 16/05/2012
Tháng Tư     | 15:31 | 16/05/2012
Tháng Ba     | 09:19 | 05/03/2012
Tháng Hai     | 21:50 | 06/02/2012
    Trang
  • 1
  • 2
  • 3

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...