Trang chủ > SỐNG LỜI CHÚA > Suy niệm theo chủ đề

Suy niệm theo chủ đề

Hoa trái của sự cầu nguyện    G. Tuấn Anh | 06:15 | 26/08/2011
Suy niệm về Chúa Giêsu Kitô    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 20:57 | 17/08/2011
Đức Maria - Mẹ của nguồn an ủi    G. Tuấn Anh | 21:45 | 14/08/2011
Chọn lựa    Lm Giuse Phạm Ngọc Khuê | 15:32 | 12/08/2011
Chữa lành    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 08:34 | 12/08/2011
Cứu con    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 18:14 | 02/08/2011
Cho đi và nhận lãnh    G. Tuấn Anh | 17:55 | 02/08/2011
Linh mục: Người của Lời Chúa và của nhiệm tích cứu độ    Lm Giuse Phạm Ngọc Khuê | 07:37 | 31/07/2011
Năm bánh hai cá    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 22:18 | 27/07/2011
Slideshow Tấm Khăn Liệm thành Turin     | 21:02 | 24/07/2011
Nước Trời    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 06:56 | 18/07/2011
Thiện và Ác song hành    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 10:43 | 14/07/2011
Hạt Giống    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 10:01 | 07/07/2011
Lòng mến và thánh Tôma    G. Tuấn Anh | 10:35 | 04/07/2011
Tâm Điểm    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 15:14 | 03/07/2011
Quả tim khác biệt của một người thầy    G. Tuấn Anh | 13:11 | 03/07/2011
Slideshow Kinh Lạy Cha     | 07:53 | 24/06/2011
Đối tượng cầu nguyện    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 09:19 | 23/06/2011
Ơn bình an    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 14:58 | 16/06/2011
Suy niệm về sự Hiệp Nhất    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 10:59 | 11/06/2011

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...