Trang chủ > SỐNG LỜI CHÚA > Cầu nguyện với Phúc Âm hằng ngày

Cầu nguyện với Phúc Âm hằng ngày

Chúa nhật 15 thường niên, năm C     | 15:42 | 13/07/2019
Lễ Chúa Gs Chịu Phép Rửa - Năm C     | 14:16 | 11/01/2019
Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Năm B     | 22:39 | 02/06/2018
Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh     | 22:16 | 20/05/2018
Chúa Nhật 2 thường niên - năm B     | 21:44 | 10/01/2018
Chúa Nhật 4 mùa Vọng - năm B     | 21:30 | 22/12/2017
Chúa nhật 13 thường niên - năm A     | 12:42 | 01/07/2017
Lễ Mình Máu Thánh Chúa - năm A     | 14:15 | 17/06/2017
Chúa Nhật 6 Phục Sinh - năm A     | 22:23 | 19/05/2017
Chúa Nhật 5 Phục Sinh - năm A     | 22:17 | 13/05/2017
Chúa Nhật 4 Phục Sinh - năm A     | 23:38 | 03/05/2017
Thánh Giuse Thợ, 01-5     | 23:05 | 30/04/2017
Chúa Nhật 3 Phục Sinh - năm A     | 22:19 | 28/04/2017
Chúa Nhật 5 Mùa Chay - năm A     | 21:53 | 31/03/2017
Chúa Nhật 4 Mùa Chay - năm A     | 21:37 | 22/03/2017
Chúa Nhật 3 Mùa Chay - năm A     | 09:12 | 17/03/2017
Chúa Nhật 2 Mùa Chay - năm A     | 10:48 | 03/03/2017
Chúa Nhật 1 Mùa Chay - năm A     | 10:44 | 03/03/2017
Chúa nhật 8 thường niên - năm C     | 21:29 | 25/02/2017
Chúa nhật 8 thường niên - năm B     | 21:26 | 25/02/2017
Chúa nhật 8 thường niên - năm A     | 21:25 | 25/02/2017
Chúa nhật 7 thường niên - năm A     | 21:16 | 17/02/2017
Chúa Nhật 4 thường niên - năm A     | 15:29 | 28/01/2017
Ngày 07/01     | 23:02 | 02/01/2017
Ngày 06/01     | 23:00 | 02/01/2017
Ngày 05/01     | 22:59 | 02/01/2017
Ngày 04/01     | 22:58 | 02/01/2017
Ngày 27/12 : Thánh Gioan Tông đồ     | 22:59 | 26/12/2016
Ngày 26/12 : Thánh Tê-pha-nô     | 22:57 | 26/12/2016
Chúa Nhật 34 thường niên - năm C     | 22:13 | 17/11/2016

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...