Trang chủ > SỐNG LỜI CHÚA > Cầu nguyện với Phúc Âm hằng ngày

Cầu nguyện với Phúc Âm hằng ngày

Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn Tử đạo     | 20:48 | 12/11/2016
Chúa Nhật 33 thường niên - năm C     | 20:44 | 12/11/2016
Chúa Nhật 31 thường niên - năm C     | 23:10 | 27/10/2016
Chúa Nhật 30 thường niên - năm C     | 22:19 | 20/10/2016
Chúa Nhật 27 thường niên - năm C     | 22:58 | 30/09/2016
Các Thiên Thần bản mệnh (02-10)     | 23:29 | 28/09/2016
Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu (01-10)     | 23:25 | 28/09/2016
Chúa Nhật 26 thường niên - năm C     | 23:11 | 23/09/2016
Chúa Nhật 25 thường niên - năm C     | 17:56 | 17/09/2016
Chúa Nhật 24 thường niên - năm C     | 23:20 | 09/09/2016
Chúa Nhật 22 thường niên - năm C     | 23:51 | 25/08/2016
Chúa Nhật 21 thường niên - năm C     | 22:53 | 17/08/2016
Chúa Nhật 20 thường niên - năm C     | 22:59 | 12/08/2016
Chúa Nhật 19 thường niên - năm C     | 22:34 | 05/08/2016
Lễ Chúa hiển dung - năm C     | 22:30 | 05/08/2016
Lễ Chúa hiển dung - năm A     | 22:28 | 05/08/2016
Chúa Nhật 17 thường niên - năm C     | 22:15 | 22/07/2016
Chúa Nhật 12 thường niên - năm C     | 10:41 | 18/06/2016
Chúa Nhật 7 Phục Sinh - năm C     | 22:27 | 06/05/2016
Chúa nhật 3 phục sinh - năm C     | 15:46 | 08/04/2016
Chúa Nhật Lễ Lá - năm C     | 22:48 | 13/02/2016
Chúa Nhật 5 Mùa Chay - năm C     | 22:46 | 13/02/2016
Chúa Nhật 4 Mùa Chay - năm C     | 22:44 | 13/02/2016
Chúa Nhật 3 Mùa Chay - năm C     | 22:42 | 13/02/2016
Chúa Nhật 2 Mùa Chay - năm C     | 22:40 | 13/02/2016
Chúa Nhật 1 Mùa Chay - năm C     | 22:35 | 13/02/2016
Chúa Nhật 5 thường niên - năm C     | 23:56 | 06/02/2016
Chúa Nhật 4 thường niên - năm C     | 22:44 | 30/01/2016
Chúa Nhật 3 thường niên - năm C     | 22:04 | 23/01/2016
Chúa Nhật 2 thường niên - năm C     | 22:51 | 15/01/2016

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...