Trang chủ > SỐNG LỜI CHÚA > Cầu nguyện với Phúc Âm hằng ngày

Cầu nguyện với Phúc Âm hằng ngày

Lễ Thăng Thiên - năm B     | 18:13 | 10/04/2015
Chúa Nhật 6 Phục Sinh - năm B     | 18:11 | 10/04/2015
Chúa Nhật 5 Phục Sinh - năm B     | 18:09 | 10/04/2015
Chúa Nhật 4 Phục Sinh - năm B     | 18:08 | 10/04/2015
Chúa Nhật 3 Phục Sinh - năm B     | 18:06 | 10/04/2015
Chúa Nhật 2 Phục Sinh - năm A, B, C     | 18:03 | 10/04/2015
Chúa nhật 5 Mùa chay - năm B     | 18:06 | 21/03/2015
Chúa Nhật 4 Mùa Chay - năm B     | 22:07 | 11/03/2015
Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm B     | 22:54 | 10/01/2015
Chúa Nhật 30 thường niên - năm A     | 09:11 | 24/10/2014
Chúa Nhật 26 Thường niên - A     | 08:33 | 26/09/2014
Thánh Tâm Chúa Giêsu - năm A     | 23:42 | 26/06/2014
Lễ Thăng Thiên- năm A     | 22:31 | 31/05/2014
Thứ Bảy tuần V Phục Sinh     | 23:01 | 19/05/2014
Thứ Sáu tuần V Phục Sinh     | 22:59 | 19/05/2014
Thứ Năm tuần V Phục Sinh     | 22:58 | 19/05/2014
Thứ Tư tuần V Phục Sinh     | 22:56 | 19/05/2014
Thứ Ba tuần V Phục Sinh     | 22:54 | 19/05/2014
Thứ Hai tuần V Phục Sinh     | 22:53 | 19/05/2014
Chúa nhật V Phục Sinh - năm A     | 22:51 | 19/05/2014
Chúa nhật lễ Phục sinh     | 23:00 | 20/04/2014
Chúa nhật Lễ Lá năm A     | 07:53 | 12/04/2014
Chúa nhật 6 thường niên A     | 21:39 | 15/02/2014
Thứ Bảy tuần 5 thường niên     | 21:36 | 15/02/2014
Chúa nhật 5 thường niên A     | 11:07 | 08/02/2014
Chúa nhật 3 thường niên năm A     | 11:37 | 25/01/2014
Chúa Nhật 2 thường niên A     | 22:00 | 18/01/2014
Chúa nhật 4 Mùa Vọng năm A     | 07:50 | 22/12/2013
Chúa nhật 3 Mùa Vọng năm A     | 21:28 | 14/12/2013
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, năm A     | 10:33 | 06/12/2013

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...