Trang chủ > SỐNG LỜI CHÚA > Cầu nguyện với Phúc Âm hằng ngày

Cầu nguyện với Phúc Âm hằng ngày

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng - năm A     | 23:14 | 29/11/2013
Chúa Nhật 32 Thường niên - năm C     | 21:54 | 08/11/2013
Chúa Nhật 31 Thường niên - năm C     | 08:51 | 01/11/2013
Chúa Nhật 30 Thường niên - Năm C     | 21:57 | 25/10/2013
Chúa Nhật 29 Thường niên, năm C     | 21:07 | 20/10/2013
Chúa nhật 28 thường niên - C     | 15:39 | 11/10/2013
Chúa nhật tuần 26 thường niên C     | 08:03 | 28/09/2013
Chúa nhật tuần 24 thường niên C     | 15:46 | 14/09/2013
Chúa nhật tuần 22 thường niên C     | 21:20 | 31/08/2013
Chúa nhật tuần 21 thường niên C     | 05:49 | 24/08/2013
Chúa nhật tuần 19 thường niên C     | 11:12 | 10/08/2013
Thứ tư tuần 16 thường niên     | 20:02 | 22/07/2013
Thứ ba tuần 16 thường niên     | 20:01 | 22/07/2013
Thứ hai tuần 16 thường niên     | 20:00 | 22/07/2013
Chúa nhật 16 thường niên - năm C     | 10:18 | 18/07/2013
Thứ bảy tuần 15 thường niên     | 10:16 | 18/07/2013
Thứ sáu tuần 15 thường niên     | 10:14 | 18/07/2013
Thứ năm tuần 15 thường niên     | 22:30 | 16/07/2013
Thứ tư tuần 15 thường niên     | 21:58 | 14/07/2013
Thứ ba tuần 15 thường niên     | 21:57 | 14/07/2013
Thứ hai tuần 15 thường niên     | 21:55 | 14/07/2013
Chúa nhật 15 thường niên C     | 10:46 | 12/07/2013
Thứ 7 tuần 14 thường niên C     | 10:37 | 12/07/2013
Thứ Ba tuần14 thường niên     | 22:56 | 03/07/2013
Thứ hai tuần14 thường niên     | 22:50 | 03/07/2013
Chúa Nhật 14 thường niên, C     | 22:48 | 03/07/2013
Thứ Bảy tuần 13 thường niên     | 22:46 | 03/07/2013
Thứ Sáu tuần 13 thường niên     | 22:43 | 03/07/2013
Thứ Năm tuần 13 thường niên     | 22:41 | 03/07/2013
Thứ Tư tuần 13 thường niên     | 22:40 | 03/07/2013

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...