Trang chủ > SỐNG LỜI CHÚA > Cầu nguyện với Phúc Âm hằng ngày

Cầu nguyện với Phúc Âm hằng ngày

Thứ Ba tuần 13 Thường Niên     | 23:01 | 28/06/2013
Thứ Hai tuần 13 Thường Niên     | 22:59 | 28/06/2013
Chúa Nhật 13 Thường Niên, C     | 22:57 | 28/06/2013
Thứ Sáu tuần 12 thường niên     | 22:52 | 28/06/2013
Thứ Năm tuần 12 thường niên     | 22:38 | 24/06/2013
Thứ Tư tuần 12 thường niên     | 22:36 | 24/06/2013
Thứ Ba tuần 12 thường niên     | 22:33 | 24/06/2013
Thánh Phêrô và Phaolô Tồng Đồ (29/6)     | 11:25 | 22/06/2013
Lễ Sinh nhật Gioan Tẩy Giả (24/6)     | 11:14 | 22/06/2013
Chúa Nhật tuần 12 Thường niên, năm C     | 23:03 | 17/06/2013
Thứ Bảy tuần 11 Thường niên     | 23:01 | 17/06/2013
Thứ Sáu tuần 11 Thường niên     | 23:00 | 17/06/2013
Thứ Năm tuần 11 Thường niên     | 22:59 | 17/06/2013
Thứ Tư tuần 11 Thường niên     | 22:57 | 17/06/2013
Thứ Ba tuần 11 Thường niên     | 22:54 | 17/06/2013
Thứ Hai tuần 11 Thường niên     | 22:53 | 17/06/2013
Tha tội (CN 11, TN C)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 17:23 | 13/06/2013
Chúa Nhật 11 Thường niên, năm C     | 17:19 | 13/06/2013
Thứ Bảy tuần 10 Thường niên     | 17:17 | 13/06/2013
Thứ Sáu tuần 10 Thường niên     | 22:20 | 11/06/2013
Thứ Năm tuần 10 Thường niên     | 22:19 | 11/06/2013
Thứ Tư tuần 10 Thường niên     | 22:16 | 11/06/2013
Thứ Ba tuần 10 Thường niên     | 23:14 | 09/06/2013
Thứ Hai tuần 10 Thường niên     | 23:12 | 09/06/2013
Chúa Nhật 10 thường niên - năm C     | 22:40 | 06/06/2013
Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ     | 22:36 | 06/06/2013
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - năm C     | 22:31 | 06/06/2013
Thứ Năm tuần 9 Thường niên     | 20:31 | 04/06/2013
Thứ Tư tuần 9 Thường niên     | 20:28 | 04/06/2013
Thứ Ba tuần 9 Thường niên     | 21:58 | 31/05/2013

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...