Trang chủ > SỐNG LỜI CHÚA > Cầu nguyện với Phúc Âm hằng ngày

Cầu nguyện với Phúc Âm hằng ngày

Thứ Hai tuần 9 Thường niên     | 21:56 | 31/05/2013
Lễ Mình Máu Thánh Chúa - năm C     | 21:50 | 31/05/2013
Thứ Bảy tuần 8 Thường niên     | 21:48 | 31/05/2013
Thứ Sáu tuần 8 Thường niên     | 21:42 | 27/05/2013
Thứ Năm tuần 8 Thường niên     | 21:41 | 27/05/2013
Thứ Tư tuần 8 Thường niên     | 21:39 | 27/05/2013
Thứ Ba tuần 8 Thường niên     | 16:32 | 21/05/2013
Thứ Hai tuần 8 Thường niên     | 16:31 | 21/05/2013
Lễ Chúa Ba Ngôi. năm C     | 16:29 | 21/05/2013
Thứ Bảy tuần 7 Thường niên     | 16:25 | 21/05/2013
Thứ Sáu tuần 7 Thường niên     | 16:23 | 21/05/2013
Thứ Năm tuần 7 Thường niên     | 16:22 | 21/05/2013
Thứ Tư tuần 7 Thường niên     | 16:20 | 21/05/2013
Thứ Ba tuần 7 Thường niên     | 16:16 | 21/05/2013
Thứ Hai tuần 7 Thường niên     | 16:15 | 21/05/2013
Đức Mẹ thăm viếng bà E-li-sa-bet (31/5)     | 23:17 | 15/05/2013
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống     | 23:12 | 15/05/2013
Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh     | 23:09 | 15/05/2013
Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh     | 23:07 | 15/05/2013
Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh     | 23:06 | 15/05/2013
Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh     | 23:04 | 15/05/2013
Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh     | 22:36 | 12/05/2013
Thứ hai tuần 7 Phục Sinh     | 22:35 | 12/05/2013
Lễ Chúa Lên Trời, năm C     | 23:01 | 10/05/2013
Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh     | 22:57 | 10/05/2013
Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh     | 23:28 | 07/05/2013
Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh     | 23:26 | 07/05/2013
Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh     | 23:24 | 07/05/2013
Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh     | 21:50 | 04/05/2013
Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh     | 21:49 | 04/05/2013

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...