Trang chủ > SỐNG LỜI CHÚA > Cầu nguyện với Phúc Âm hằng ngày

Cầu nguyện với Phúc Âm hằng ngày

Chúa Nhật 6 Phục Sinh, năm C     | 23:38 | 03/05/2013
Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh     | 23:36 | 03/05/2013
Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh     | 23:20 | 30/04/2013
Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh     | 23:19 | 30/04/2013
Thánh Mát-thi-a Tông đồ (Ngày 14 tháng 5)     | 23:15 | 30/04/2013
Thánh Phi-líp-phê và Gia-cô-bê Tông đồ (Ngày 03 tháng 5)     | 23:13 | 30/04/2013
Thánh Giuse thợ (Ngày 01 tháng 5)     | 23:07 | 30/04/2013
Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh     | 11:18 | 24/04/2013
Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh     | 11:16 | 24/04/2013
Chúa Nhật 5 Phục Sinh, năm C     | 09:59 | 24/04/2013
Thứ Bảy tuần 4 Phục Sinh     | 09:07 | 24/04/2013
Thứ Sáu tuần 4 Phục Sinh     | 09:06 | 24/04/2013
Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh     | 09:02 | 24/04/2013
Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh     | 09:00 | 24/04/2013
Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh     | 20:50 | 18/04/2013
Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh     | 20:49 | 18/04/2013
Chúa Nhật 4 Phục Sinh, năm C     | 20:47 | 18/04/2013
Thứ Bảy tuần 3 Phục sinh     | 20:45 | 18/04/2013
Thứ Sáu tuần 3 Phục sinh     | 20:42 | 18/04/2013
Thứ Năm tuần 3 Phục sinh     | 20:40 | 18/04/2013
Thứ Tư tuần 3 Phục sinh     | 23:41 | 14/04/2013
Thứ Ba tuần 3 Phục sinh     | 23:39 | 14/04/2013
Thứ Hai tuần 3 Phục sinh     | 23:37 | 14/04/2013
Chúa Nhật tuần 3 Phục sinh. Năm C     | 23:00 | 10/04/2013
Thứ Bảy tuần 2 Phục sinh     | 22:57 | 10/04/2013
Thứ Sáu tuần 2 Phục sinh     | 22:41 | 09/04/2013
Thứ Năm tuần 2 Phục sinh     | 22:40 | 09/04/2013
Thứ Tư tuần 2 Phục sinh     | 22:39 | 09/04/2013
Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh     | 16:44 | 02/04/2013
Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh     | 16:40 | 02/04/2013

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...