Trang chủ > SỐNG LỜI CHÚA > Cầu nguyện với Phúc Âm hằng ngày

Cầu nguyện với Phúc Âm hằng ngày

Chúa Nhật 2 Phục Sinh, năm C     | 16:38 | 02/04/2013
Thứ Bảy tuần Bát nhật Phục Sinh     | 16:35 | 02/04/2013
Thứ Sáu tuần Bát nhật Phục Sinh     | 16:33 | 02/04/2013
Thứ Năm tuần Bát nhật Phục Sinh     | 16:32 | 02/04/2013
Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh     | 21:02 | 27/03/2013
Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh     | 21:00 | 27/03/2013
Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh     | 20:58 | 27/03/2013
Chúa Nhật Phục Sinh     | 20:53 | 27/03/2013
Thứ Bảy Tuần Thánh     | 20:46 | 27/03/2013
Thứ Sáu Tuần Thánh     | 20:25 | 27/03/2013
Thứ Năm Tuần Thánh     | 23:35 | 26/03/2013
Thứ Tư Tuần Thánh     | 23:33 | 26/03/2013
Thứ BaTuần Thánh     | 22:09 | 18/03/2013
Thứ Hai Tuần Thánh     | 22:07 | 18/03/2013
Chúa Nhật Lễ Lá - năm C     | 22:05 | 18/03/2013
Thứ Bảy tuần 5 Mùa Chay     | 22:01 | 18/03/2013
Thứ Sáu tuần 5 Mùa Chay     | 21:59 | 18/03/2013
Thứ Năm tuần 5 Mùa Chay     | 21:58 | 18/03/2013
Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay     | 21:57 | 18/03/2013
Thứ Ba tuần 5 Mùa Chay     | 21:55 | 18/03/2013
Thứ Hai tuần 5 Mùa Chay     | 21:53 | 18/03/2013
Lễ Truyền tin     | 21:51 | 18/03/2013
Thánh Giuse, bạn Đức Trinh nữ Maria (19/3)     | 21:40 | 18/03/2013
Chúa Nhật tuần 5 Mùa Chay, năm C     | 23:01 | 12/03/2013
Thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay     | 22:59 | 12/03/2013
Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay     | 22:55 | 12/03/2013
Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay     | 22:53 | 12/03/2013
Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay     | 22:52 | 12/03/2013
Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay     | 21:51 | 07/03/2013
Thứ Hai tuần 4 Mùa Chay     | 21:49 | 07/03/2013

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...