Trang chủ > SỐNG LỜI CHÚA > Cầu nguyện với Phúc Âm hằng ngày

Cầu nguyện với Phúc Âm hằng ngày

Chúa Nhật 4 Mùa Chay - năm C     | 21:47 | 07/03/2013
Thứ Bảy tuàn 3 Mùa Chay     | 21:46 | 07/03/2013
Thứ Sáu tuàn 3 Mùa Chay     | 21:43 | 07/03/2013
Thứ Năm tuàn 3 Mùa Chay     | 21:41 | 07/03/2013
Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay     | 23:27 | 03/03/2013
Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay     | 23:25 | 03/03/2013
Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay     | 23:23 | 03/03/2013
Chúa Nhật 3 Mùa Chay, năm C     | 22:11 | 27/02/2013
Thứ Bảy tuần 2 Mùa Chay     | 21:59 | 27/02/2013
Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay     | 21:57 | 27/02/2013
Thứ Năm tuần 2 Mùa chay     | 23:42 | 26/02/2013
Thứ Tư tuần 2 Mùa chay     | 23:39 | 26/02/2013
Thứ Hai tuần 1 Mùa Chay     | 23:36 | 16/02/2013
Chúa Nhật 1 Mùa Chay, năm C     | 23:19 | 16/02/2013
Lập Tông Tòa Thánh Phêrô (22-02)     | 22:29 | 29/01/2013
Thứ Ba tuần 4 thường niên     | 22:27 | 29/01/2013
Thứ Hai tuần 4 thường niên     | 22:25 | 29/01/2013
Chúa Nhật 4 thường niên, năm C     | 22:23 | 29/01/2013
Dâng Chúa Giêsu vào đền thánh (02-2)     | 22:21 | 29/01/2013
Thứ Bảy tuần 3 thường niên     | 22:18 | 29/01/2013
Thứ Sáu tuần 3 thường niên     | 22:16 | 29/01/2013
Thứ Năm tuần 3 thường niên     | 22:14 | 29/01/2013
Thứ Tư tuần 3 thường niên     | 22:12 | 29/01/2013
Thứ Ba tuần 3 thường niên     | 22:28 | 22/01/2013
Thứ hai tuần 3 thường niên     | 22:26 | 22/01/2013
Chúa Nhật 3 TN. C     | 22:24 | 22/01/2013
Thánh Timôthê và Titô (26/01)     | 22:14 | 22/01/2013
Thứ Bảy tuần 2 thường niên     | 22:10 | 22/01/2013
Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại (25/01)     | 22:06 | 22/01/2013
Thứ Sáu tuần 2 thường niên     | 22:03 | 22/01/2013

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...