Trang chủ > SỐNG LỜI CHÚA > Suy niệm Lời Chúa > Năm A

Năm A

Các bài suy nhiệm Chúa nhật VI Phục Sinh     | 11:06 | 22/05/2014
Các bài suy niệm Chúa nhật V Phục Sinh     | 19:29 | 17/05/2014
Các bài suy niệm Chúa Nhật IV Phục sinh     | 23:10 | 10/05/2014
Các bài suy niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh     | 23:13 | 01/05/2014
Nhận ra Chúa là điều quan trọng    Jos. Vinc. Ngọc Biển | 09:29 | 30/04/2014
Các bài suy niệm Chúa nhật 2 Phục Sinh     | 22:45 | 25/04/2014
Đức Giêsu đã sống lại thật và các cuộc đổi đời    Jos. Vinc. Ngọc Biển | 22:54 | 20/04/2014
Đức Giêsu Kitô là Ánh sáng, Chân lý và Tình yêu    Jos. Vinc. Ngọc Biển | 23:22 | 18/04/2014
Các bài suy niệm Chúa nhật Phục Sinh     | 07:47 | 18/04/2014
Nghịch lý của Thánh Giá (Thứ 6 Tuần Thánh)    Jos. Vinc. Ngọc Biển | 21:35 | 14/04/2014
Đỉnh cao của mầu nhiệm Cứu độ là Tinh yêu (Thứ 5 Tuần Thánh)    Jos. Vinc. Ngọc Biển | 21:28 | 14/04/2014
Các bài suy niệm Chúa nhật Lễ Lá năm A     | 12:47 | 10/04/2014
Các bài suy niệm Chúa nhật V Mùa Chay A     | 21:04 | 04/04/2014
Các bài suy niệm Chúa nhật IV Mùa Chay A     | 20:30 | 26/03/2014
Các bài suy niệm Chúa nhật III Mùa Chay A     | 17:11 | 22/03/2014
Các bài suy niệm Chúa nhật II Mùa Chay A     | 16:37 | 12/03/2014
Các bài suy niệm Chúa nhật I Mùa Chay A     | 09:14 | 08/03/2014
Thân phận người (Thứ Tư lễ Tro)    Lm. Giuse Nguyễn Hữu An | 22:59 | 04/03/2014
Các bài suy niệm Chúa nhật 8 thường niên A     | 08:14 | 01/03/2014
Các bài suy niệm Chúa nhật 7 thường niên A     | 10:27 | 19/02/2014
Các bài suy niệm Chúa nhật 6 thường niên A     | 20:55 | 13/02/2014
Các bài suy niệm Chúa nhật 5 TN- A     | 10:36 | 08/02/2014
Suy niệm Lời Chúa ngày Mồng Một Tết    Gm. Giuse Nguyễn Năng | 13:01 | 30/01/2014
Các bài suy niệm Chúa nhật 3 thường niên A     | 11:27 | 23/01/2014
Các bài suy niệm Chúa nhật 2 TN - A     | 15:16 | 15/01/2014
Các bài suy niệm lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa - năm A     | 21:20 | 10/01/2014
Các bài suy niệm Lời Chúa lễ Hiển Linh năm A     | 08:46 | 03/01/2014
Các bài suy niệm lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa     | 15:41 | 31/12/2013
Các bài suy niệm lễ Thánh Gia năm A     | 10:52 | 28/12/2013
Các bài suy niệm Chúa nhật 4 Mùa Vọng-A     | 22:06 | 17/12/2013

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...