Trang chủ > SỐNG LỜI CHÚA > Suy niệm Lời Chúa > Năm A

Năm A

Các bài suy niệm Chúa nhật 3 Mùa Vọng-A     | 20:55 | 13/12/2013
Thanh khiết vẹn tuyền (Lễ Mẹ Vô Nhiễm)    Lm Giuse Nguyễn Hữu An | 21:14 | 08/12/2013
Các bài suy niệm Chúa nhật 2 Mùa Vọng-A     | 06:14 | 07/12/2013
Bài giảng Chúa Nhật XXXIV Mùa Thường niên, năm A    Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê | 21:43 | 18/11/2011
Slideshow Lời Chúa - Chúa Nhật 34 Mùa Thường Niên, năm A    Lm. Trần Việt Hùng | 11:04 | 16/11/2011
Nhân quả    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 09:54 | 16/11/2011
Bài giảng Chúa Nhật XXXIII Mùa Thường niên, năm A    Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê | 20:59 | 12/11/2011
Đầu tư vào của cải, tài năng, ân huệ Chúa ban    Lm Trần Bình Trọng | 19:16 | 10/11/2011
Slideshow Lời Chúa - Chúa Nhật 33 Mùa Thường Niên, năm A    Lm. Trần Việt Hùng | 23:13 | 09/11/2011
Tính sổ    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 20:48 | 09/11/2011
Bài giảng Chúa Nhật XXXII Mùa Thường niên, năm A    Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê | 17:59 | 05/11/2011
Sẵn sàng    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 20:29 | 02/11/2011
Slideshow Lời Chúa - Chúa Nhật 32 Mùa Thường Niên, năm A    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 10:33 | 02/11/2011
5 phút Lời Chúa cho mỗi ngày - Tháng 11     | 14:49 | 31/10/2011
Tư tưởng, lời nói, hành động cần ăn khớp    Lm. Trần Bình Trọng | 18:13 | 27/10/2011
Chúa Nhật XXXI Mùa Thường niên, năm    Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê | 21:22 | 26/10/2011
Bài giảng Chúa Nhật XXXI Mùa Thường niên, năm A    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 10:16 | 25/10/2011
Slideshow Lời Chúa - Chúa Nhật 31 Mùa Thường Niên, năm A    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 10:10 | 25/10/2011
Bài giảng Chúa Nhật XXX Mùa Thường niên, năm A    Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê | 12:47 | 22/10/2011
Yêu thương    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 15:31 | 19/10/2011
Slideshow Lời Chúa - Chúa Nhật 30 Mùa Thường Niên, năm A    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 17:25 | 18/10/2011
Sự ngay chính    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 08:14 | 14/10/2011
Bài giảng Chúa Nhật XXIX Mùa Thường niên, năm A    Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê | 07:23 | 13/10/2011
Slideshow Lời Chúa - Chúa Nhật 29 Mùa Thường Niên, năm A    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 22:07 | 12/10/2011
Bài giảng Chúa Nhật XXVIII Mùa Thường niên, năm A    Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê | 09:06 | 07/10/2011
5 phút Lời Chúa cho mỗi ngày - Tháng 10     | 08:44 | 05/10/2011
Slideshow Lời Chúa - Chúa Nhật 28 Mùa Thường Niên, năm A    Lm Giuse Trần Việt Hùng | 08:41 | 05/10/2011
Chúa nhật tuần 28 TN - A     | 07:44 | 05/10/2011
Chúa Nhật 27 mùa Thường niên, năm A    Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê | 20:59 | 29/09/2011
Niềm tin    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 06:45 | 29/09/2011

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...