Trang chủ > SỐNG LỜI CHÚA > Suy niệm Lời Chúa > Năm A

Năm A

Slideshow Lời Chúa - Chúa Nhật 27 Mùa Thường Niên, năm A    Lm Giuse Trần Việt Hùng | 14:55 | 28/09/2011
Vào Nước Trời (CN 26.A)    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 20:14 | 21/09/2011
Bài giảng Chúa nhật 26 Mùa Thường niên – năm A    Lm Giuse Phạm Ngọc Khuê | 22:22 | 20/09/2011
Slideshow Lời Chúa - Chúa Nhật 26 Mùa Thường Niên, năm A    Lm Giuse Trần Việt Hùng | 22:18 | 20/09/2011
Bài giảng Chúa nhật 25 Mùa Thường niên – năm A    Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê | 10:16 | 16/09/2011
Bằng lòng với của Chúa ban    Lm Trần Bình Trọng | 16:11 | 15/09/2011
Chúa Nhật 25 thường niên - năm A    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 22:51 | 14/09/2011
Slideshow Lời Chúa - Chúa Nhật 25 Mùa Thường Niên, năm A    Lm Giuse Trần Việt Hùng | 20:17 | 14/09/2011
Chúa Nhật 24 thường niên - năm A    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 22:45 | 07/09/2011
Chúa Nhật 24 thường niên - năm A    Lm Giuse Phạm Ngọc Khuê | 22:42 | 07/09/2011
Slideshow Lời Chúa - Chúa Nhật 24 Mùa Thường Niên, năm A    Lm Giuse Trần Việt Hùng | 16:50 | 07/09/2011
5 phút Lời Chúa cho mỗi ngày - Tháng 9     | 10:47 | 03/09/2011
Bài giảng Chúa nhật 23 Mùa Thường niên – năm A    Lm Giuse Phạm Ngọc Khuê | 21:36 | 02/09/2011
Sửa lỗi    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 08:58 | 02/09/2011
Slideshow Lời Chúa - Chúa nhật 23 Mùa Thường niên, năm A    Lm Giuse Trần Việt Hùng | 07:37 | 01/09/2011
Chúa Nhật 22 Mùa Thường niên - năm A    Lm Giuse Phạm Ngọc Khuê | 12:27 | 25/08/2011
Slideshow Lời chúa - Chúa Nhật 22 Mùa Thường niên, năm A    Lm Giuse Trần Việt Hùng | 21:45 | 24/08/2011
Ngược dòng    Lm. Giuse Trần Việt Hùng | 20:56 | 24/08/2011
Bài giảng Chúa nhật 21 Mùa Thường niên – năm A    Lm Giuse Phạm Ngọc Khuê | 08:06 | 19/08/2011
Slideshow Lời Chúa - Chúa Nhật 21 Mùa Thường niên, năm A    Lm Giuse Trần Việt Hùng | 22:31 | 17/08/2011
Slideshow Lời Chúa - Chúa nhật 20 Mùa Thường niên năm A    Lm Giuse Trần Việt Hùng | 07:34 | 13/08/2011
Bài giảng Chúa nhật 20 Mùa Thường niên – năm A    Lm Giuse Phạm Ngọc Khuê | 08:28 | 12/08/2011
Slideshow Lời Chúa - Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên A    Lm Giuse Trần Việt Hùng | 05:50 | 03/08/2011
Bài giảng Chúa Nhật 19 Mùa Thường niên – năm A    Lm Giuse Phạm Ngọc Khuê | 21:37 | 02/08/2011
5 phút Lời Chúa cho mỗi ngày - Tháng 8     | 22:23 | 29/07/2011
Slideshow Lời Chúa - Chúa nhật 18 Mùa thường Niên năm A     | 23:18 | 27/07/2011
Slideshow Lời Chúa - Chúa Nhật 17 Mùa Thường Niên năm A     | 09:49 | 18/07/2011
Slideshow Lời Chúa - Chúa Nhật 16 Mùa Thường Niên năm A     | 09:23 | 14/07/2011
Slideshow Lời Chúa - Chúa Nhật 15 Mùa Thường Niên năm A     | 09:55 | 07/07/2011
Slideshow Lời Chúa - Chúa Nhật 14 Mùa Thường Niên Năm A     | 05:54 | 29/06/2011

 

 

Tòa giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

Ban biên tập
Email: bbt@phatdiem.org
        Copyright 2011
Tòa giám mục Phát Diệm
Loading ...