Flash here

Trang chủ > GIỚI THIỆU > Đức Giám mục > Các Đức Giám mục tiền nhiệm > Đức cha Giuse Nguyễn Năng > Thư mục vụ

Thư mục vụ

Thư mục vụ Giáng Sinh 2015

+ GM Giuse Nguyễn Năng | 09:12 | 11/12/2015

Tôi xin mượn lời của thánh Giuđa tông đồ để gửi lời chào thăm anh chị em “là những người được kêu gọi, được Thiên Chúa là Cha yêu mến, và được dành riêng cho Đức Giêsu Kitô