Trang chủ > PHỤNG VỤ > Lịch phụng vụ

Lịch phụng vụ

Tháng Bảy dương lịch

| 14:12 | 09/07/2011

THÁNG BẢY DƯƠNG LỊCH - CẦU CHO GIÁO PHẬN

  THÁNG BẢY DƯƠNG LỊCH
  CẦU CHO GIÁO PHẬN

  “Giáo phận là một phần dân Chúa được trao phó cho một giám mục săn sóc, cùng với sự cộng tác của linh mục đoàn, để nhờ sự liên kết với chủ chăn mình và sự tập họp bởi chủ chăn trong Chúa Thánh Linh, nhờ Phúc Âm và Thánh Thể, cộng đồng ấy lập thành Giáo Hội địa phương, trong đó Giáo Hội của Đức Ki-tô, duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền thực sự hiện diện và tác động” (GLCG, số 369).

  Trong tháng này, mỗi ngày đọc kinh Ông Thánh Phê-rô và kinh Ông Thánh Phao-lô.

  Ý cầu nguyện:

  - Ý chung: Cầu cho các bệnh nhân AIDS (Sida) : Xin cho các Kitô hữu biết góp phần vào việc xoa dịu nỗi khổ đau vật chất và tinh thần của các bệnh nhân AIDS (Sida), cách riêng trong những nước nghèo khổ nhất.

  - Ý truyền giáo:Cầu cho nữ tu trong các miền truyền giáo : Xin cho các nữ tu đang hoạt động trong các miền truyền giáo, trở nên những chứng nhân của niềm vui Tin Mừng và dấu chỉ sống động về tình yêu của Đức Kitô..

  01/7  1/6  Tr

  Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Đnl 7,6-11; 1 Ga 4,7-16; Mt 11,25-30.

  02    02    Tr

  Thứ Bảy đầu tháng. Trái tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.Lễ nhớ. Is 61,9-11; Lc 2,41-51.

  03    03    X

  CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần II).KÍNH TRỌNG THỂ THÁNH TÂM CHÚA (Tr).Tất cả các xứ đều chầu Mình Thánh. Cha xứ dâng con chiên cho Trái Tim Chúa. Xứ Hướng Đạo và xứ Đồng Đinh chầu Mình Thánh. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh, linh mục, tử đạo. Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30. (Không cử hành lễ thánh Tô-ma tông đồ).

  04    04    X

  Thứ Hai. Thánh nữ Ê-li-sa-bét Bồ Đào Nha (Tr). Thánh Giu-se Nguyễn Đình Uyển, thày giảng, tử đạo. St 28,10-22a; Mt 9,18-26.

  05    05    X

  Thứ Ba. Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a, linh mục (Tr). St 32,22-32; Mt 9,32-38.

  06    06    X

  Thứ Tư đầu tháng, ngày các gia trưởng. Thánh Ma-ri-a Go-rét-ti, trinh nữ, tử đạo(Đ). St 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Mt 10,1-7.

  07    07    X

  Thứ Năm đầu tháng, ngày các linh mục.St 44,18-21.23b-29. 45,1-5; Mt 10,7-15. (Tiểu thử).

  08    08    X

  Thứ Sáu. St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23.

  09    09    X

  Thứ Bảy. Thánh Au-gút-ti-nô Giao-rong, linh mục và các bạn tử đạo (Đ). St 49,29-32; 50,15-26a ; Mt 10,24-33.

  10    10    X

  CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần III). Xứ Mỹ Châu và họ Trung Hậu (thuộc xứ Thuần Hậu) chầu Mình Thánh. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự, thày giảng; Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh, giáo dân, tử đạo. Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 hay (Mt 13, 1-9).

  11    11    Tr

  Thứ Hai. Thánh Biển-đức, viện phụ. Lễ nhớ. Giỗ Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng (+1949).Xh 1,8-14.22; Mt 10,34–11,1.

  12    12    X

  Thứ Ba. Thánh I-nha-xi-ô Đen-ga-đô Y, giám mục; thánh A-nê Lê Thị Thành, giáo dân; thánh Phê-rô Hoàng Khanh, linh mục, tử đạo. Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24.

  13    13    X

  Thứ Tư. Thánh Hen-ri-cô, linh mục (Tr). Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.

  14    14    X

  Thứ Năm. Thánh Ca-mi-lô Len-li, linh mục (Tr). Xh 3,13-20; Mt 11,28-30.

  15    15    Tr

  Thứ Sáu.Thánh Bô-na-ven-tu-ra, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần, linh mục, tử đạo. (Đ). Xh 11,10–12,14; Mt 12,1-8.

  16    16    X

  Thứ Bảy. Đức Mẹ núi Cát-minh (Tr). Xh 12,37-42; Mt 12,14-21. (hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50).

  17    17    X

  CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần IV). Xứ La Vân chầu Mình Thánh. Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43.

  18    18    X

  Thứ Hai.Thánh Đa-minh Đinh Đạt, giáo dân, tử đạo. Xh 14,5-18; Mt 12,38-42.

  19    19    X

  Thứ Ba. Xh 14,21–15,1; Mt 12,46-50.

  20    20    X

  Thứ Tư. Thánh A-pô-li-na-rê, giám mục, tử đạo (Đ). Thánh Giu-se An, giám mục. Thánh Men-chô Sam- pê-đô Xuyên, giám mục, tử đạo. Xh 16,1-5.9-13; Mt 13,1-9.

  21    21    X

  Thứ Năm. Thánh Lô-ren-xô Bơ-rin-đi-xi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Xh 19,1-2.9-11.16-20b; Mt 13,10-17.

  22    22    Tr

  Thứ Sáu.Thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na. Lễ nhớ. Dc 3,1-4a (hay 2 Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.

  23    23    X

  Thứ Bảy.Thánh Bi-ghít-ta, nữ tu (Tr). Xh 24,3-8; Mt 13,24-30. (Đại thử).

  24    24    X

  CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần I). Xứ Tín Thuận chầu Mình Thánh. Thánh Sa-bê-li-ô Mác-lúp, linh mục(Tr). Thánh Giu-se Phéc-năng-đê Hiền, linh mục, tử đạo. 1 V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52. (Không cử hành lễ thánh Xa-bê-li-ô Mác-Khơ- lúp, linh mục).

  25    25    Đ

  Thứ Hai. THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 2 Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

  26    26    Tr 

  Thứ Ba. Thánh Gio-a-kim và thánh An-na, song thân Đức Ma-ri-a. Lễ nhớ.Chân Phước An-rê Phú Yên, thày giảng, tử đạo, bổn mạng giáo lý viên (Đ). Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Mt 13,36-43.

  27    27    X

  Thứ Tư. Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.

  28    28    X

  Thứ Năm. Xh 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53.

  29    29    Tr

  Thứ Sáu. Thánh nữ Mác-ta. Lễ nhớ. 1 Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hay Lc 10,38-42).

  30    30    X

  Thứ Bảy. Thánh Phê-rô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).Lv  25,1.8-17; Mt 14,1-12.

  31   01/7  X

  CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần II). Xứ Trung Đồng chầu Mình Thánh.Thánh Phê-rô Đoàn Công Quý, linh mục; Thánh Em-ma-nu-en Lê Văn Phụng, giáo dân, tử đạo. Is 55,1-3; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21. (Không cử hành lễ thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, linh mục).


  Số lượt xem: 3518 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
  Trang: 1 2 3 4 5 6 7
   

   

  Tòa giám mục Phát Diệm
  75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
  ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
  Email: tgmpdiem@gmail.com

  Ban biên tập
  Email: bbt@phatdiem.org
          Copyright 2011
  Tòa giám mục Phát Diệm
  Loading ...