Trang chủ > PHỤNG VỤ > Lịch phụng vụ

Lịch phụng vụ

Tháng Chín dương lịch

| 07:24 | 10/09/2011

Trong tháng này, hãy năng ngắm Đàng Thánh Giá và lần hạt Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ.

  THÁNG CHÍN DƯƠNG LỊCH
  KÍNH THÁNH GIÁ CHÚA VÀ ĐỨC MẸ SẦU BI


  Thiên Chúa muốn con người đi trong đường lối các điều răn của Người. Người muốn chúng ta vâng lời Đức Giê-su Ki-tô, Đấng vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá để cứu độ chúng ta. Thiên Chúa muốn chúng ta hiểu rõ và đón nhận ân huệ cao cả này với lòng vâng phục sâu sắc nhất của đức tin. Quả thật, Người muốn chúng ta hiểu được rằng tình yêu hy sinh kia phải được đáp trả bằng tình yêu, và thấy được nơi đó sức mạnh thiêng liêng hầu làm khuôn mẫu cho cuộc sống cũng như để chịu đựng mọi thập giá gặp phải trên đường đời.

  Trong tháng này, hãy năng ngắm Đàng Thánh Giá và lần hạt Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ.

  Ý cầu nguyện:

  - Ý chung: Cầu cho các nhà giáo : Xin cho các nhà giáo biết truyền đạt lòng yêu mến chân lý và biết dạy cho giới trẻ sống theo những giá trị luân lý và thiêng liêng đích thực.

  - Ý truyền giáo: Cầu cho Giáo Hội tại châu Á : Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu rải rác trên lục địa Á Châu biết nhiệt tình rao giảng Tin Mừng, và vui sống đức tin để làm chứng về vẻ đẹp của Tin Mừng.

  01/9   04X      Thứ Năm đầu tháng, ngày các linh mục. Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.

  02    05   X      Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Chúa Giê-su. Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ quốc Việt Nam thái bình, thịnh vượng. Cl 1,15-20; Lc 5,33-39.

  03    06   Tr      Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Mẹ. Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.

  04    07   X      CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần III). Xứ Phúc Nhạc và họ Năng An (thuộc xứ Như Sơn) chầu Mình Thánh. Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20.

  05    08   X      Thứ Hai. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự, linh mục. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh, giáo dân, tử đạo. Cl 1,24–2,3; Lc 6,6-11.

  06    09   X      Thứ Ba.  Cl 2,6-18; Lc 6,12-19.

  07    10   X      Thứ Tư đầu tháng, ngày các gia trưởng. Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.

  08    11   Tr      Thứ Năm.SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A.Lễ kính. Kỷ niệm ngày Đức Cha Giáo Phận thụ phong Giám Mục (2009). Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).(Bạch lộ).

  09    12   X      Thứ Sáu. Thánh Phê-rô Cơ-la-vê, linh mục (Tr). 1 Tm 1,1-2.12-14; Lc 6,39-42.

  10    13   X      Thứ Bảy. 1 Tm 1,15-17; Lc 6,43-49.

  11    14   X      CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần IV). Xứ Mưỡu Giáp và xứ Bạch Liên chầu Mình Thánh. Hc 27,30–28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35.

  12    15   X      Thứ Hai. Tết Trung Thu. Cầu cho thiếu niên, nhi đồng. 1 Tm 2,1-8; Lc 7,1-10. (hay lễ cầu cho thiếu nhi: Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10; Mc 10,13-16).

  13    16   Tr      Thứ Ba.Thánh Gio-an Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.

  14    17   Đ      Thứ Tư. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9 (hay Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

  15    18   Tr      Thứ Năm.Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. 1 Tm 4,12-16; Lc 7,36-50. hay lễ về Đức Mẹ Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).

  16    19   Đ      Thứ Sáu.Thánh Co-nê-li-ô, giáo hoàng, tử đạo và thánh Síp-ri-a-nô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 1 Tm 6,2c-12; Lc 8, 1-3.

  17    20   X      Thứ Bảy. Thánh Rô-be-tô Be-la-mi-nô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Em-ma-nu-en Nguyễn Văn Triệu, linh mục, tử đạo. 1 Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.

  18    21   X      CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần I).Cầu cho việc học và dạy giáo lý. Xứ Tân Mỹ và xứ Hào Phú chầu Mình Thánh. Thánh Đa-minh Trạch, linh mục, tử đạo. Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a.

  19    22   X      Thứ Hai. Thánh Gia-nu-a-ri-ô, giám mục, tử đạo(Đ). Er 1,1-6; Lc 8,16-18.

  20    23   Đ      Thứ Ba.Thánh An-rê Kim, Phao-lô Chung Ha-san và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. Thánh Gio-an Cót-nây Tân, tử đạo. Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.

  21    24   Đ      Thứ Tư. MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG.Lễ kính. Thánh Phan-xi-cô Gia-các, linh mục. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện, chủng sinh, tử đạo. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

  22    25   X      Thứ Năm. Kg 1,1-8;  Lc 9,7-9.

  23    26   Tr      Thứ Sáu.Thánh Pi-ô Năm Dấu Thánh, linh mục. Lễ nhớ. Kg 1,15b–2,9; Lc 9,18-22. (Thu phân).

  24    27   X      Thứ Bảy. Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.

  25    28   X      CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần II). Xứ Nam Biên và xứ Tam Điệp chầu Mình Thánh. Ed 18,25-28; Pl 2,1-11 (hay Pl 2,1-5); Mt 21,28-32.

  26    29   X      Thứ Hai. Thánh Cót-ma và thánh Đa-mi-a-nô, tử đạo(Đ). Dcr 8,1-8; Lc 9,46-50.

  27   01/9Tr      Thứ Ba.Thánh Vinh-sơn Phao-lô, linh mục. Lễ nhớ. Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56.

  28    02   X      Thứ Tư. Thánh Ven-xét-lao, tử đạo(Đ). Thánh Lô-ren-xô Ru-y và các bạn tử đạo (Đ). Nkm 2,1-8; Lc 9,57-62.

  29    03   Tr      Thứ Năm. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GÁP-RI-EN, RA-PHA-EN. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.

  30    04   Tr      Thứ Sáu.Thánh Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.Br 1,15-22; Lc 10,13-16.

  Số lượt xem: 3523 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
  Trang: 1 2 3 4 5 6 7
   

   

  Tòa giám mục Phát Diệm
  75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
  ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
  Email: tgmpdiem@gmail.com

  Ban biên tập
  Email: bbt@phatdiem.org
          Copyright 2011
  Tòa giám mục Phát Diệm
  Loading ...