Trang chủ > PHỤNG VỤ > Lịch phụng vụ

Lịch phụng vụ

Tháng 12-2016

| 22:20 | 07/03/2017

Cầu cho các binh sĩ trẻ con: Xin cho khắp nơi trên thế giới biết loại bỏ gương xấu bắt các trẻ con đi lính.

  THÁNG MƯỜI HAI - 2016

  Ý cầu nguyện:

  -         Ý chung: Cầu cho các binh sĩ trẻ con: Xin cho khắp nơi trên thế giới biết loại bỏ gương xấu bắt các trẻ con đi lính.

  -         Ý truyền giáo:Cầu cho các dân tộc Âu Châu và Tin Mừng: Xin cho các dân tộc Âu Châu biết tái khám phá vẻ đẹp, sự tốt lành và chân lý của Tin Mừng đem lại sự sống, niềm vui và hy vọng.   

   

  1/12   3/11 Tm   Thứ Năm đầu tháng. Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.

  02      04    Tm   Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Is 29,17-24; Mt 9,27-31.

  03      05    Tr     Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Mẹ. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC.Quan thày các xứ truyền giáo. Lễ kính. (AC 59,8c). 1 Cr 9,16-19.22-23; Mc 16,15-20.

  04      06   Tm    CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.(Tv tuần II).Xứ Xích Thổ và xứ Phú Hậu chầu Mình Thánh. Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12. (Không cử hành lễ thánh Gioan Đamát, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh).

  GIÁO HUẤN SỐ 2HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH ĐANG ĐẶT RA NHIỀU VẤN NẠN CHO HỘI THÁNH

  Hành trình của Thượng Hội đồng đã giúp phác họa lại hoàn cảnh các gia đình trong thế giới hiện nay, giúp chúng ta có cái nhìn rộng lớn hơn và ý thức mới mẻ hơn về tầm quan trọng của hôn nhân và gia đình. Đồng thời, tính phức tạp của các đề tài được đề cập đến cho chúng ta thấy cần phải tiếp tục đào sâu thêm cách tự do một số vấn đề liên quan đến đạo lý, luân lý, linh đạo và mục vụ. Những suy tư của các mục tử và các nhà thần học, nếu trung thành với Hội Thánh, trung thực, thực tiễn và sáng tạo, sẽ giúp chúng ta thấy được vấn đề cách rõ ràng hơn. Những tranh cãi trên các phương tiện truyền thông hay trên các sách báo và ngay cả giữa các thừa tác viên của Hội Thánh, đi từ ước muốn quá cao muốn thay đổi mọi sự mà không có suy tư đầy đủ, hoặc thiếu nền tảng, dẫn đến thái độ tham vọng, muốn giải quyết tất cả mọi sự bằng cách áp dụng những quy tắc chung  hoặc rút ra những kết luận không thích đáng từ một số suy tư thần học cá biệt (Đức Thánh Cha Phanxicô,Niềm Vui của Tình Yêu, số 2).

  05      07   Tm    Thứ Hai. Is 35,1-10; Lc 5,17-26.  

  06      08   Tm    Thứ Ba. Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, thày giảng, tử đạo; thánh Nicôla, giám mục (Tr). Is 40,1-11; Mt 18,12-14. Giỗ cha Phaolô Phạm Văn Ven (+1991).

  07      09      Tr    Thứ Tư đầu tháng. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.  Lễ nhớ. Is 40,25-3; Mt 11,28-30. Giỗ Đức cha Alecxăng Maccu Thành (+1939). (Đại tuyết).

  08      10   Tr      Thứ Năm. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI.Lễ trọng.Cha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân. St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.

  09      11             Tm     Thứ Sáu. Thánh Gioan Điđacô (Tr). Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

  10      12  Tm    Thứ Bảy. Thánh Simon Phan Đắc Hòa, giáo dân, tử đạo. Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.

  11      13 Tm(H)CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.(Tv tuần III).Cầu cho việc học và dạy giáo lý. Xứ Tân Khẩn và xứ Lạc Bình chầu Mình Thánh. Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11. (Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác; không cử hành lễ thánh Đamasô I, giáo hoàng).

  GIÁO HUẤN SỐ 3:HỘI NHẬP VĂN HÓA DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CHÚA THÁNH THẦN

  Khi nhắc lại “thời gian thì quan trọng hơn không gian”, tôi muốn khẳng định lại rằng không phải tất cả mọi tranh luận về đạo lý, luân lý hay mục vụ cần phải được giải quyết bằng can thiệp của Huấn quyền. Dĩ nhiên, trong Hội Thánh cần một sự hiệp nhất về đạo lý và về thực hành, nhưng điều đó không ngăn cản việc có những giải thích khác nhau về một số khía cạnh của đạo lý hay một số những hệ luận nảy sinh từ đó. Sẽ là như thế cho đến khi Thần Khí dẫn đưa chúng ta đến chân lý toàn vẹn (x. Ga 16,13), tức là, khi Ngài đưa chúng ta đi vào trọn vẹn trong mầu nhiệm Chúa Kitô và khi chúng ta có thể thấy được tất cả mọi sự bằng cái nhìn của chính Chúa Kitô. Ngoài ra, trong mỗi xứ sở hay vùng miền, vẫn có thể tìm ra được những giải đáp thích hợp hơn với văn hóa của họ, quan tâm hơn đến các truyền thống và các thách thức mang tính địa phương. Bởi vì “các nền văn hóa rất khác nhau và mỗi nguyên lý chung […] cần phải được thích nghi với từng nền văn hóa nếu muốn được tuân giữ và áp dụng” (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 3).

  12      14   Tm    Thứ Hai. Đức Mẹ Guađalupê (Tr). Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27. (Hay lễ về Đức Mẹ: Is 7,10-14; 8,10c; Lc 1,39-47).

  13      15   Đ       Thứ Ba. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.Xp 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32. Giỗ cha Phêrô Huân (+1953).

  14      16   Tr      Thứ Tư. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.Lễ nhớ.Is 45,6b-8.18.21b-25; Lc 7,19-23.

  15      17   Tm  Thứ Năm. Is 54,1-10; Lc 7,24-30. Giỗ Đức cha   Giuse Nguyễn Thiện Khuyến (+1981).

  16      18   Tm    Thứ Sáu. Is 56,1-3a.6-8; Ga 5,33-36. Kỷ niệm ngày Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến thụ phong Giám mục (1988).

  17      19   Tm    Thứ Bảy. St 49,2.8-10; Mt 1,1-17. Giỗ cha  Giuse Vũ Bá Nghiễm (+1983).

  LƯU Ý:

  Thánh lễ và các Giờ Kinh Phụng Vụ (CGKPV) theo ngày 17 tháng 12 (bỏ các ngày trong tuần III Mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng thế.

       Các ngày trong tuần từ 17 đến 31-12:

  a.       Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).

  b.      Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).

  c.       Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

  1) Các Giờ Kinh Phụng Vụ

  a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.

  b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều : sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và quy định CGKPV, số 238-239).

  2) Thánh lễ

  Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).

  18      20   Tm    CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.(Tv tuần IV).Xứ Sơn Lũy và họ Quy Hậu (thuộc xứ Tôn Đạo) chầu Mình Thánh. Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24. Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, thày giảng; thánh Phêrô Trương Văn Đường, thày giảng; thánh Phêrô Vũ Truật, thày giảng, tử đạo. Giỗ cha Antôn Nguyễn Thế Vịnh (+1983).


  GIÁO HUẤN SỐ 4:Ý NGHĨA VÀ TẦM VÓC CỦA TÔNG HUẤN “NIỀM VUI CỦA TÌNH YÊU”

  Dù sao, tôi vẫn phải nói rằng tiến trình Thượng Hội đồng cho thấy đã mang một vẻ đẹp rất hùng vĩ và nhiều khai sáng. Tôi cảm ơn tất cả mọi đóng góp đã giúp tôi xem xét những vấn đề của các gia đình trên thế giới trong tầm vóc bao quát nhất. Các tham luận của các nghị phụ mà tôi đã chăm chú lắng  nghe, đối với tôi, nói chung là một viên ngọc quý đa diện, tạo nên từ nhiều nỗi bận tâm chính đáng cũng như từ những vấn nạn trung thực và chân thành. Vì thế, tôi nghĩ là thích hợp để biên soạn một Tông huấn hậu Thượng Hội đồng nhằm thâu gom lại những đóng góp của hai Thượng Hội đồng vừa qua về gia đình, và bổ sung thêm những nhận xét khác nữa có thể định hướng suy tư, đối thoại và thực hành mục vụ, đồng thời góp phần động viên, cổ vũ và giúp đỡ các gia đình trong nỗ lực dấn thân cũng như trong những khó khăn của họ.

  Tông huấn này mang một ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Năm Thánh Lòng Thương Xót. Trước tiên, bởi vì tôi coi Tông huấn này như một đề nghị cổ vũ các gia đình Kitô hữu hãy biết quí trọng các ân huệ hôn nhân và gia đình, duy trì một tình yêu mạnh mẽ và đong đầy các giá trị như lòng quảng đại, sự dấn thân, trung tín và kiên nhẫn. Thứ đến, bởi vì Tông huấn nầy muốn khích lệ mọi người hãy là một dấu chỉ của lòng thương xót và gần gũi ở những nơi mà cuộc sống gia đình chưa được trọn vẹn hay còn thiếu vắng bình an và niềm vui (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui và Tình Yêu, số 4-5).

  19      21   Tm    Thứ Hai.Thánh Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu, thày giảng; thánh Đaminh Bùi Văn Úy, thày giảng; thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ, giáo dân; thánh Têphanô Nguyễn Văn Vinh, giáo dân, tử đạo. Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.  

  20      22   Tm    Thứ Ba.Is 7,10-14; Lc 1,26-38.(Đông chí).

  21      23   Tm    Thứ Tư. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Phêrô Trương Văn Thi, linh mục; thánh Anrê Trần An Dũng Lạc, linh mục, tử đạo. Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.

  22      24   Tm    Thứ Năm.1 Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

  23      25   Tm    Thứ Sáu.Thánh Gioan Kêty, linh mục. Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.

  24      26  Tm   Thứ Bảy. 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Lc 1,67-79.

                *Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH (Tr). Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25).

  LƯU Ý:

    Trong lễ vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần…và đã làm người” thì bái gối (IM 137).


  MÙA GIÁNG SINH

       “Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớChúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).

  25      27   Tr      CHÚA NHẬT. CHÚA GIÁNG SINH.Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc, nghỉ việc xác. Cha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân. (Các cha được làm 3 lễ theo ý chỉ riêng, tín hữu chỉ buộc dự một lễ). XứAn Ngải và xứ Xuân Hồi chầu Mình Thánh.

  *  Thánh lễ Đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.

  * Thánh lễ Rạng Đông:Is 62,11-12; Tt 3,4-7;     Lc 2,15-20. 

  * Thánh lễ Ban ngày:Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14). (Không được cử hành thánh lễ an táng).

  26      28      Đ    THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. (Tv tuần I). THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính. Cv 6,8-10; 7,54-59; Mt 10,17-22. Giỗ Đức ông Đaminh Vũ Văn Thiện (+2011).

  27      29      Tr    THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1 Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.

  28      30      Đ    THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính.1 Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18.

  29   1/12   Tr     THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Tôma Béckét, giám mục, tử đạo (Đ). 1 Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.  

  30   02      Tr      THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA THẤT: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE.Lễ kính. Hc 3,3-7.14-17a (Hay Hc 3,2-6.12-14); Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23. 

  31   03     Tr       THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Xin-vét-te I, Giáo hoàng. 1 Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.  

  Số lượt xem: 1946 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
  Trang: 1 2 3 4 5 6 7
   

   

  Tòa giám mục Phát Diệm
  75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
  ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
  Email: tgmpdiem@gmail.com

  Ban biên tập
  Email: bbt@phatdiem.org
          Copyright 2011
  Tòa giám mục Phát Diệm
  Loading ...