Trang chủ > PHỤNG VỤ > Lịch phụng vụ

Lịch phụng vụ

Tháng Mười dương lịch

| 21:57 | 04/10/2011

Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi để hiểu rõ bản chất và tầm quan trọng của kinh này.

  THÁNG MƯỜI DƯƠNG LỊCH

  THÁNG MÂN CÔI

        Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giê-su và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.

        Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi để hiểu rõ bản chất và tầm quan trọng của kinh này.

        Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Enc. Indulg., ấn bản 1999, concessio 17).

        Trong tháng này, mỗi ngày lần hạt 50, đọc kinh cầu Đức Mẹ và kinh Thánh Giu-se (kinh mới). Đi kiệu lượt theo sổ giáo phận.

        Ý cầu nguyện:

        - Ý chung: Cầu cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuối cùng : Xin cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuối cùng được niềm tin vào Thiên Chúa và tình yêu của anh chị em nâng đỡ trong cơn đau đớn.

  - Ý truyền giáo: Cầu cho Ngày Thế giới Truyền giáo : Xin cho việc cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo gia tăng nơi Dân Chúa lòng hăng say loan báo Tin Mừng, đồng thời nâng đỡ hoạt động truyền giáo bằng lời cầu nguyện và sự giúp đỡ tài chính cho những Giáo Hội nghèo nhất.

  01/10  05         Tr         Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Mẹ. THÁNH TÊ-RÊ-SA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. Is 66,10-14c (hay Rm 8,14-17); Mt 18,1-5.

  02    06   X      CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần III). Xứ Yên Thổ và họ Duy Hoà (thuộc xứ Khiết Kỷ) chầu Mình Thánh.Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43. Được phép kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr); [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 4-1991]: Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.  (Không cử hành lễ các thiên thần bản mệnh).

  03    07   X      Thứ Hai.Gn 1,1–2,1.11; Lc 10,25-37.

        LƯU Ý:

        Từ trưa hôm nay đến nửa đêm ngày mai, được viếng nhà thờ để lĩnh ơn đại xá thánh Phan-xi-cô Át-xi-di, với các điều kiện thường lệ: xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Khi viếng đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính.                                

  04    08   Tr      Thứ Ba.Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di. Lễ nhớ. Gn 3,1-10; Lc 10,38-42

  05    09   X      Thứ Tư đầu tháng, ngày các gia trưởng. Gn 4,1-11; Lc 11,1-4.

  06    10   X      Thứ Năm đầu tháng, ngày các linh mục. Kỷ niệm CUNG HIẾN NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ PHÁT DIỆM. Mừng lễ trọng ở Phát Diệm, lễ kính ở các xứ. Các bài đọc trong thánh lễ: lấy lễ chung về cung hiến.(Không cử hành lễ thánh Bơ-ru-nô, linh mục).

  07    11   Tr      Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Chúa Giê-su. LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI, TƯỚC HIỆU NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ PHÁT DIỆM. Được viếng nhà thờ để lĩnh ơn Đại xá với điều kiện thường lệ. Khi viếng đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính. Cv 1,12-14 (hay Gl 4,4-7); Lc 1,26-38.

  08    12   X      Thứ Bảy. Ge 4,12-21; Lc 11,27-28.(Hàn lộ).

  09    13   X      CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần IV). Xứ Khoan Dụ và họ Tuy Lai (thuộc xứ Hoài Lai) chầu Mình Thánh. Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14. (Không cử hành lễ thánh Đi-ô-ni-xi-ô, giám mục và các bạn tử đạo. Thánh Gio-an Lê-ô-na-đi, linh mục).

                            10    14   X      Thứ Hai.  Rm 1,1-7; Lc 11,29-32.

  11    15   X      Thứ Ba. Thánh Phê-rô Lê Tuỳ, linh mục, tử đạo. Rm 1,16-25; Lc 11,37-41.

  12    16   X      Thứ Tư. Rm 2,1-11; Lc 11,42-46.

  13    17   X      Thứ Năm. Rm 3,21-30; Lc 11,47-54.

  14    18   X      Thứ Sáu.Thánh Ca-lít-tô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).  Rm 4,1-8; Lc 12,1-7.

  15    19   Tr      Thứ Bảy. Thánh Tê-rê-sa A-vi-la, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12.

  16    20   X      CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần I).  Xứ Lãng Vân, xứ Hợp Thành và họ Bình Sơn (thuộc xứ Yên Thổ) chầu Mình Thánh. Is 45,1.4-6; 1 Tx 1,1-5b; Mt 22,15-21.(Không cử hành lễ thánh Hét-vích, nữ tu. Thánh Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-cốc, trinh nữ).

  17    21   Đ      Thứ Hai. Thánh I-nha-xi-o An-ti-ô-khi-a, giám mục, tử đạo.Lễ nhớ. Thánh Phan-xi-cô I-si-đô-rô Kính, linh mục, tử đạo. Rm 4,20-25; Lc 12,13-21.

  18    22   Đ      Thứ Ba. THÁNH LU-CA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG.Lễ kính.  2 Tm 4,10-17b; Lc 10,1-9.

  19    23   X      Thứ Tư. Thánh Gio-an Bơ-rê-bớp, linh mục, thánh I-sa-ác Gio-gơ, linh mục và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phao-lô Thánh Giá, linh mục (Tr). Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.

  20    24   X      Thứ Năm. Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.

                            21    25   X      Thứ Sáu. Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59.

  22    26   X      Thứ Bảy. Rm 8,1-11; Lc 13,1-9.

  23    27   X      CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần II). Nhật kỳ truyền giáo trong cả Giáo Hội. Các giáo hữu hãy cầu nguyện và nhiệt thành cộng tác với các giáo sĩ để làm việc truyền giáo. Mọi tín hữu được kêu gọi tham gia đóng góp cho quỹ Truyền giáo của Giáo Hội.  Xứ Tùng Thiện chầu Mình Thánh. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường, giáo dân, tử đạo.  Xh 22,20-26; 1 Tx 1,5c-10; Mt 22,34-40. (Không cử hành lễ thánh Gio-an Ca-pét-ra-nô, linh mục).

  24    28   X      Thứ Hai. Thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-rét, giám mục (Tr). Thánh Giu-se Lê Đăng Thị, giáo dân, tử đạo. Rm 8,12-17; Lc 13,10-17. (Sương giáng).

  25    29   X      Thứ Ba. Rm 8,18-25; Lc 13,18-21.

  26    30   X      Thứ Tư. Rm 8,26-30; Lc 13,22-30.

  27   1/10X      Thứ Năm. Rm 8,31b-39; Lc 13,31-35.

  28    02   Đ      Thứ Sáu. THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ.Lễ kính. Thánh Gio-an Đạt, linh mục, tử đạo. Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.

  29    03   X      Thứ Bảy. Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11.

  30    04   X      CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần III).Xứ Trì Chính chầu Mình Thánh.  Ml 1,14b–2,2b.8-10;  1 Tx 2,7b-9.13; Mt 23,1-12.

  31    05   X      Thứ Hai. Rm 11,29-36; Lc 14,12-14.

  Số lượt xem: 3240 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
  Trang: 1 2 3 4 5 6 7
   

   

  Tòa giám mục Phát Diệm
  75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
  ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
  Email: tgmpdiem@gmail.com

  Ban biên tập
  Email: bbt@phatdiem.org
          Copyright 2011
  Tòa giám mục Phát Diệm
  Loading ...