Trang chủ > PHỤNG VỤ > Lịch phụng vụ

Lịch phụng vụ

Tháng Hai - 2018

| 22:16 | 10/01/2018

Tháng 2 năm 2018


  THÁNG HAI DƯƠNG LỊCH

   

  Ý cầu nguyện:

  Cầu cho biết nói không với tham nhũng:Xin cho những người có quyền lực về kinh tế, chính trị hoặc thiêng liêng, biết nói không với tham nhũng.

  Ngày

  Kính nhớ

  Ý cầu nguyện

  CN

  Chúa Ba Ngôi

  Mầu nhiệm Phục sinh

  Giáo hội thánh thiện

  T. Hai

  Thiên thần bản mệnh

  Thánh quan thầy

  Các thánh Tử đạo Việt Nam

  Tổ quốc

  Công lý và hòa bình trên thế giới

  T. Ba

  Chúa Thánh Thần

  Hiệp nhất các Kitô hữu Lương dân

  T. Tư

  Thánh Giuse

  Thanh thiếu niên và gia trưởng

  T. Năm

  Bí tích Thánh Thể

  Linh mục và tu sĩ

  Thiếu nhi

  Loan báo Tin Mừng

  T. Sáu

  Cuộc khổ nạn của Chúa

  Tội nhân

  Bệnh nhân

  Người nghèo và người đau khổ

  T. Bảy

  Đức Mẹ Maria

  Thanh thiếu nữ và hiền mẫu


  01/216/12         X     Thứ Năm đầu tháng. 1V2,1-4.10-12; Mc 6,7-13.

  02    17     Tr     Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Chúa Giêsu. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính. Thánh Gioan Têôphan Ven, linh mục, tử đạo. Ml 3,1-4 (hay Dt 2,14-18); Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32).   

  03    18     X       Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Mẹ. Thánh Bơlaxiô, giám mục, tử đạo (Đ). Thánh Angariô, giám mục (Tr). 1 V 3,4-13;    Mc 6,30-34.  

  04    19     X       CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN.(Tv tuần I).Xứ Bình Hải và xứ Mỹ Thủy chầu Mình Thánh.G 7,1-4.6-7; 1 Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39. (Lập xuân).

  GIÁO HUẤN SỐ 10: ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN PHẢI MỞ NGỎ  CHO SỰ SỐNG

  Tiếp đến, “Chân Phước Phaolô VI, theo hướng Công Đồng Vatican II, đã đào sâu đạo lý về hôn nhân và gia đình. Đặc biệt, với Thông Điệp Humanae Vitae, ngài làm sáng tỏ mối liên kết nội tại giữa tình yêu vợ chồng và việc sinh sản: “Tình yêu hôn nhân đòi hỏi đôi vợ chồng ý thức đúng đắn về sứ mạng làm cha làm mẹ có trách nhiệm của mình, điều mà ngày nay người ta có lý để nhấn mạnh rất nhiều, nhưng cũng là điều cần phải được hiểu đúng. […] Cho nên việc thực thi làm cha làm mẹ có trách nhiệm đòi hỏi vợ chồng nhận biết các bổn phận của mình đối với Thiên Chúa, với chính mình, với gia đình mình và với xã hội, phù hợp với một nấc thang giá trị đúng đắn”. Trong Tông Huấn Evangelii Nuntiandi, Đức Phaolô VI đã nhấn mạnh mối tương quan giữa gia đình và Giáo Hội” (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 68).

  05    20     Đ       Thứ Hai. Thánh Agata, trinh nữ, tử đạo.     Lễ nhớ.  1 V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56.

  06    21     Đ       Thứ Ba. Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. 1 V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13.  

  07    22     X       Thứ Tư đầu tháng. 1 V 10,1-10; Mc 7,14-23. Giỗ cha Phêrô Tuân (+1966).

  08    23     X       Thứ Năm. Thánh Giêrônimô Êmilianô và thánh Giôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr). 1 V 11,4-13; Mc 7,24-30.

  09    24     X       Thứ Sáu. 1 V 11,29-32; 12,19; Mc 7,31-37.

  10    25     Tr      Thứ Bảy. Thánh Côláttica, trinh nữ. Lễ nhớ.1 V 12,26-32; 13,33-34; Mc 8,1-10.

  11    26     X       CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. (Tv tuần II).Cầu cho việc học và dạy giáo lý. Xứ Quảng  Nạp và xứ Đồng Bài chầu Mình Thánh.            Lv 13,1-2.45-46; 2 Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45. Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân. (Không cử hành lễ Đức Mẹ Lộ Đức).

  GIÁO HUẤN SỐ 11:  GIA ĐÌNH LÀ ‘CON ĐƯỜNG CỦA HỘI THÁNH’

  “Thánh Gioan Phaolô II dành quan tâm đặc biệt cho gia đình trong những bài giáo lý của ngài về tình yêu nhân loại,  trong Thư gửi các gia đình, Gratissimam sane, và nhất là trong Tông huấn Familiaris consortio. Trong những văn kiện này, đức Giáo Hoàng đã xác định gia đình là ‘con đường của Hội thánh’; ngài cũng đưa ra một viễn ảnh chung về ơn gọi tình yêu của người nam và người nữ; ngài đề ra những hướng dẫn căn bản cho mục vụ gia đình, cũng như sự hiện diện của gia đình trong xã hội. Cách riêng, khi nói về tình yêu vợ chồng (x. số 13), ngài mô tả cách mà các đôi vợ chồng, trong tình yêu thương nhau, nhận được ơn huệ của Thánh Thần của Đức Kitô và sống ơn gọi nên thánh dành cho mình” (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 69).

  12    27     X       Thứ Hai. Gc 1,1-11; Mc 8,11-13.

  13    28     X       Thứ Ba. Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, linh mục, tử đạo. Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.

   

  MÙA CHAY THÁNH

  “Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm Bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối”(AC 27).

  LƯU Ý:

  1. Trong Mùa Chay, không được trưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa nhật IV và các ngày lễ trọng cùng lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa nhật IV này (CE 41; 252; 300).

  2. Các ngày trong tuần Mùa Chay:

  a. Không được cử hành thánh lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hàng ngày (IM 381).

  b. Chỉ được cử hành các lễ tuỳ nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).

  c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

  1) Các Giờ Kinh Phụng vụ

  a/ Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.

  b/ Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (XemVăn kiện trình bày và quy định CGKPV, số 238-239).

  2)  Thánh lễ

  Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).

  3. Trong thánh lễ và CGKPV, không đọc Al-lê-lu-ia mỗi khi gặp.

  4. Trong các ngày lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (TE DEUM) và kinh Vinh Danh.

  5.Khi cử hành bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM, số 32).

  14      29      Tm    Thứ Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. (Tv tuần IV). Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18. (Không cử hành lễ thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục).

   

  LƯU Ý:

  I. Về việc giữ chay và kiêng thịt

  1. Giáo Luật khoản 1251 dạy: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt.”

  2. Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật khoản 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và khoản 97 triệt 1 quy định: “Ai đã được 18 tuổi trọn thì là thành niên.”

  3. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn”      (GL 1252).


  II. Về việc làm phép và xức tro

  1. Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép năm trước.

  2. Trong thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng thì làm phép và xức tro. Vì vậy bỏ phần sám hối đầu lễ.

  3. Cũng có thể làm phép và xức tro ngoài thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện thì cử hành Phụng vụ Lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc với các bài ca như trong thánh lễ. Tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức lời nguyện các tín hữu.

  4. Ở Việt Nam, Tòa Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.

  15    30     Tm    Thứ Năm. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.

  LƯU Ý:

  Hôm nay là ngày cuối năm Đinh Dậu, có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374). Ba ngày tết năm nay trùng với những ngày trong Mùa Chay. Vì nhu cầu hoặc vì lợi ích mục vụ quan trọng, Giám mục giáo phận có thể cho phép cử hành thánh lễ ngoại lịch ngày mồng 1 và mồng 2 tết (IM 374), nhưng mồng 3 tết là Chúa nhật 1 Mùa Chay nên không được cử hành lễ ngoại lịch (IM 381).


  NĂM ÂM LỊCH MẬU TUẤT 2018

  Bề trên dùng quyền Hội thánh ban ơn Toàn xá cho các tín hữu xưng tội, rước lễ, chầu Mình Thánh Chúa trong ba ngày Tết.

  16   01/1   Tr    Thứ Sáu. MỒNG MỘT TẾT MẬU TUẤT. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377).

  * Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1 Tx 5,16-26.28;     Mt 5,1-10.

  * Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21 hay  Is 11,1-9); Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17);  Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48; hay            Ga 14,23-27).

  17    02     Tr      Thứ Bảy. MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ. Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ (Tr). Is 58,9-14; Lc 5,27-32.Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377):            Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18.23; Mt 15,1-6. 

  18    03     Tm    CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. MỒNG BA TẾT. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM. (Tv tuần I). Xứ Cồn Thoi chầu Mình Thánh.St 9,8-15;   1 Pr 3,18-22; Mc 1,12-15. Giỗ cha Phêrô Trần Văn Vũ (+2017).

  GIÁO HUẤN SỐ 12:HÔN NHÂN TRỞ THÀNH BIỂU TƯỢNG CỦA MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA THIÊN CHÚA VÀ DÂN NGÀI

  Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, trong thông điệp Deus Caritas est, đã trở lại với chủ đề về sự thật của tình yêu nam nữ, vốn chỉ được soi sáng đầy đủ trong tình yêu của Đức Kitô chịu đóng đinh (x. số 2). Ngài nhấn mạnh rằng ‘hôn nhân, dựa trên

  một tình yêu đơn nhất và mãi mãi, trở thành một biểu tượng của mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân Ngài, và ngược lại. Cung cách yêu thương của Thiên Chúa trở thành thước đo cho tình yêu nhân loại’(11). Hơn nữa, trong Thông điệp Caritas in Veritate, ngài nêu bật tầm quan trọng của tình yêu như một nguyên tắc cho đời sống trong xã hội (x. 44), nơi đó người ta học kinh nghiệm về công ích”  (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 70).

  19    04     Tm    Thứ Hai. Lv19,1-2.11-18;Mt25,31-46.(Vũ thủy).

  20    05     Tm    Thứ Ba. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

  21    06     Tm    Thứ Tư. Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

  22    07     Tr      Thứ Năm. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ.   Lễ kính. 1 Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.

  23    08     Đ      Thứ Sáu. Thánh Pôlycáp, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26. 

  24    09     Tm    Thứ Bảy. Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48. Giỗ cha Bernard Phú (+1959). 

  25    10     Tm    CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. (Tv tuần II). Xứ Ứng Luật và xứ Phú Thuận chầu Mình Thánh. St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10.  

  GIÁO HUẤN SỐ 13: GIA ĐÌNH LÀ HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA BA NGÔI

  “Thánh kinh và Thánh truyền mở ra cho chúng ta lối tiếp cận để nhận thức về Thiên Chúa Ba Ngôi, được mạc khải bằng những nét của gia đình. Gia đình là hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng […] là sự hiệp thông của các ngôi vị. Khi Đức Kitô chịu Phép Rửa, tiếng Chúa Cha vang lên, gọi Đức Giêsu là Con yêu dấu, và trong tình yêu này chúng ta có thể nhận ra Chúa Thánh

  Thần (cf. Mc 1,10-11). Đức Giêsu, Đấng đã hòa giải mọi sự nơi chính mình và đã cứu chuộc loài người khỏi tội lỗi, không chỉ trả hôn nhân và gia đình về hình thức nguyên thủy của nó, mà còn nâng hôn nhân lên thành dấu chỉ bí tích tình yêu của Người đối với Hội thánh (cf. Mt 19,1-12; Mc 10,1-12; Ep 5,21-32). Trong gia đình nhân loại được quy tụ bởi Đức Kitô, “hình ảnh và là họa ảnh” của Ba Ngôi Chí Thánh (cf.St 1,26), mầu nhiệm mà từ đó tuôn trào mọi tình yêu đích thực, đã được phục hồi. Từ Đức Kitô, ngang qua Hội thánh, hôn nhân và gia đình đón nhận ân sủng của Chúa Thánh Thần, để làm chứng cho Tin mừng về tình yêu của Thiên Chúa” (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 71).

  26    11    Tm    Thứ Hai. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38. Giỗ cha Gioan B. Khổng Đức Hậu (+1985).

  27    12     Tm      Thứ Ba. Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.       

  28    13     Tm      Thứ Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.  

  Số lượt xem: 1376 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
  Trang: 1 2 3 4 5 6 7
   

   

  Tòa giám mục Phát Diệm
  75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
  ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
  Email: tgmpdiem@gmail.com

  Ban biên tập
  Email: bbt@phatdiem.org
          Copyright 2011
  Tòa giám mục Phát Diệm
  Loading ...