Trang chủ > PHỤNG VỤ > Lịch phụng vụ

Lịch phụng vụ

Tháng Ba

| 21:52 | 26/02/2018

Trong tháng này, mỗi ngày đọc kinh cầu Thánh Giuse, và kinh Ông Thánh Giuse.


  THÁNG BA DƯƠNG LỊCH

  KÍNH THÁNH GIUSE

   

  Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các thợ thuyền và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc” (Mt 14, 55). Vì thế, noi gương Thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

  Trong tháng này, mỗi ngày đọc kinh cầu Thánh Giuse, và kinh Ông Thánh Giuse.


  Ý cầu nguyện

  Cầu cho việc đào tạo để biết phân định thiêng liêng:Xin cho toàn thể Giáo Hội hiểu rõ sự cần thiết phải đào tạo cho cá nhân và cộng đoàn biết phân định thiêng liêng.                                                                                          

  Ngày

  Kính nhớ

  Ý cầu nguyện

  CN

  Chúa Ba Ngôi

  Mầu nhiệm Phục sinh

  Giáo hội thánh thiện

  T. Hai

  Thiên thần bản mệnh

  Thánh quan thầy

  Các thánh Tử đạo Việt Nam

  Tổ quốc

  Công lý và hòa bình trên thế giới

  T. Ba

  Chúa Thánh Thần

  Hiệp nhất các Kitô hữu Lương dân

  T. Tư

  Thánh Giuse

  Thanh thiếu niên và gia trưởng

  T. Năm

  Bí tích Thánh Thể

  Linh mục và tu sĩ

  Thiếu nhi

  Loan báo Tin Mừng

  T. Sáu

  Cuộc khổ nạn của Chúa

  Tội nhân

  Bệnh nhân

  Người nghèo và người đau khổ

  T. Bảy

  Đức Mẹ Maria

  Thanh thiếu nữ và hiền mẫu

   

  01/3 14     Tm    Thứ Năm đầu tháng. Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

  02    15     Tm    Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Chúa Giêsu. St 37,3-4.12-13a.17b-28 ;  Mt 21,33-43.45-46.

  03   16      Tm    Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Mẹ. Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32. Giỗ cha Giuse Thu (+1956).

  04    17     Tm    CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.(Tv tuần III). Xứ Gia Lạc và họ Đông Hải (thuộc xứ Hải Cường) chầu Mình Thánh. Xh 20,1-17 (hay Xh 20,1-3.7-8.12-17); 1 Cr 1,22-25; Ga 2,13-25. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 (hay Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42). (không cử hành lễ thánh Casimirô).

  GIÁO HUẤN SỐ 14:HÔN NHÂN CÔNG GIÁO LÀ MỘT BÍ TÍCH

  Bí tích Hôn Phối không phải là một qui ước xã hội, một nghi thức trống rỗng, hay chỉ là dấu hiệu bên ngoài của một cam kết. Bí tích này là một ơn ban nhằm thánh hóa và cứu độ đôi vợ chồng, vì “việc họ thuộc về nhau là một hình ảnh thực, qua dấu chỉ bí tích, diễn tả chính mối tương quan giữa Đức Kitô và Hội thánh. Vì thế đôi hôn phối là một lời nhắc nhở thường xuyên cho Hội thánh về điều đã xảy ra trên thập giá; họ là chứng nhân của ơn cứu độ cho nhau và cho con cái, một ơn mà họ được dự phần nhờ bí tích này”. Hôn nhân là một ơn gọi, xét như đó là sự đáp trả một tiếng gọi đặc biệt sống tình yêu vợ chồng, như một dấu chỉ không hoàn hảo của tình yêu giữa Đức Kitô và Hội thánh. Vì thế, quyết định kết hôn và xây dựng gia đình phải là kết quả của một sự phân định ơn gọi(Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 72).

  05    18     Tm    Thứ Hai. 2 V 5,1-15a; Lc 4,24-30. Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Xh 17,1-7; Ga 4,5-42. (Kinh trập).

  06    19     Tm    Thứ Ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

  07    20     Tm    Thứ Tư đầu tháng. Thánh nữ Perpêtua vàthánh nữ Phêlixita, tử đạo. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

  08    21     Tm    Thứ Năm. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ.        Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.


  09    22     Tm    Thứ Sáu. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu. Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

  10    23     Tm    Thứ Bảy. Hs 6,1-6; Lc 18,9-14. Giỗ cha Giuse Phạm Đức Tấn (+2017).

  11   24   Tm(H) CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. (Tv tuần IV).Cầu cho việc học và dạy giáo lý. Thánh Đaminh Cẩm, linh mục, tử đạo. Xứ Uy Tế và họ Thái Hòa (thuộc xứ Hòa Lạc) chầu Mình Thánh. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.       2 Sb 36,14-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3,14-21. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 (hay Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).

  GIÁO HUẤN SỐ 15: HÔN NHÂN CÔNG GIÁO DIỄN TẢ SỰ KẾT HỢP GIỮA ĐỨC KITÔ VÀ HỘI THÁNH

  Hội thánh nhìn đôi bạn như trái tim của toàn thể gia đình, phần mình, gia đình cũng hướng nhìn về Đức Giêsu”. Bí tích không phải là một “sự vật” hay một “sức mạnh” nào đó, vì thực ra chính Đức Kitô “đến gặp gỡ các đôi vợ chồng Kitô hữu qua Bí tích Hôn Phối. Người ở lại với họ, ban sức mạnh cho họ để họ nhận lấy thập giá của mình mà bước đi theo Người, chỗi dậy sau khi qụy ngã, tha thứ cho nhau, và vác lấy gánh nặng của nhau”. Hôn nhân Kitô giáo là một dấu chỉ không đơn giản cho thấy Đức Kitô đã yêu Hội thánh của Người biết bao trong Giao ước được đóng ấn trên thập giá, nhưng nó còn làm cho tình yêu ấy hiện diện trong mối hiệp thông của đôi vợ chồng. Khi trở nên một xương một thịt, họ diễn tả sự kết hợp của Con Thiên Chúa với bản tính nhân loại. Vì thế “trong những niềm vui của tình yêu và của đời sống gia đình, Thiên Chúa ban cho họ, được nếm trước tiệc cưới Con Chiên ngay từ đời này”. Mặc dù “sự so sánh loại suy giữa người chồng và người vợ với mối tương quan giữa Đức Kitô và Hội thánh là một “so sánh loại suy bất toàn”, nó cũng mời gọi chúng ta khẩn cầu Chúa đổ tràn tình yêu của Người vào những giới hạn của các tương quan vợ chồng (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 73).

  12    25    Tm     Thứ Hai. Is 65,17-21; Ga 4,43-54. Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Mk 7,7 -9; Ga 9,1-41.

  13    26     Tm    Thứ Ba. Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-16.  Kỷ niệm 5 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013). 

  14    27     Tm    Thứ Tư. Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

  15      28   Tm    Thứ Năm. Xh 32,7-14; Ga 5,31-47. Giỗ cha Giuse Huyên (+1962).

  16    29     Tm    Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.

  17 01/02   Tm    Thứ Bảy. Thánh Pátrích, giám mục. Gr 11,18-20; Ga 7,40-53.

  18    02     Tm    CHÚA NHẬT V MÙA CHAY.(Tv tuần I).      Xứ Phúc Lai và xứ Mông Hưu chầu Mình Thánh.Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33.Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 (hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45). (Không cử hành lễthánh Cyrillô Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh).

  GIÁO HUẤN SỐ 16:  GIÁ TRỊ CỦA VIỆC KẾT HỢP THÂN XÁC

  Kết hợp tính dục được vợ chồng trải nghiệm một cách nhân bản và được thánh hóa bởi bí tích, đến lượt nó là một con đường cho đôi vợ chồng lớn lên trong đời sống ân sủng. Đó là “mầu nhiệm hôn phối”. Giá trị của sự kết hợp thân xác được diễn tả trong những lời ưng thuận, trong đó hai vợ chồng đón nhận và hiến dâng cho nhau, để chia sẻ với nhau trọn cả cuộc sống.

  Những lời ấy đem đến cho tính dục một ý nghĩa và giải phóng nó khỏi mọi hàm hồ. Nhưng trong thực tế, toàn thể đời sống chung của vợ chồng, toàn thể mạng lưới các mối quan hệ mà họ dệt nên giữa họ, với con cái của họ và với thế giới, sẽ được nhận chìm và củng cố trong ân sủng của bí tích, vốn được phát nguồn từ mầu nhiệm Nhập thể và Vượt Qua, trong đó Thiên Chúa biểu lộ tất cả tình yêu của Ngài dành cho nhân loại và tình yêu đó đã nên một thâm sâu với nhân tính. Họ sẽ không bao giờ đơn độc đối đầu với các thách đố xuất hiện trên đường đời bằng sức riêng của mình. Họ được mời gọi đáp lại ơn huệ của Thiên Chúa bằng một sự dấn thân, sáng tạo, kiên trì, và chiến đấu hằng ngày, nhưng họ luôn có thể khẩn cầu Chúa Thánh Thần, Đấng đã thánh hiến mối kết hợp của họ, để ân sủng mà họ lãnh nhận được thể hiện một cách mới mẻ trong mỗi hoàn cảnh mới mà họ gặp (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 74).

  19    03     Tr      Thứ Hai. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA.Lễ trọng.Quan thầy chung giáo tỉnh Hà Nội. Quan thầy giới Gia trưởng. Quan thầy Đức cha giáo phận và Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến. Cha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân. 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a; (hay Lc 2,41-51a).

  20    04     Tm    Thứ Ba. Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: 2 V 4,18b-21.32-37;        Ga 11,1-45.

  21    05     Tm    Thứ Tư. Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42. (Xuân phân).

  22   06     Tm    Thứ Năm. St 17,3-9; Ga 8,51-59.

  23    07     Tm    Thứ Sáu. Thánh Turibiô Mônrôvêkhô, giám mục. Gr 20,10-13; Ga 10,31-42.

  24    08     Tm    Thứ Bảy.Ed  37,21-28; Ga 11,45-56.


  TUẦN THÁNH

        1.Trong Tuần Thánh, Hội thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng Người ở trần gian, từ lúc Người vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia đến cuộc Thương Khó hồng phúc và Phục Sinh vinh quang của Người. Mùa Chay kết thúc ngay trước Thánh Lễ Tiệc Ly.

        Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với thánh lễ ban chiều Thứ Năm tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày Thứ Sáu Chúa chịu thương khó và ngày Thứ Bảy Thánh, rồi kết thúc bằng giờ kinh chiều Chúa Nhật Phục Sinh; trung tâm của Tam Nhật là Đêm Canh Thức Vượt Qua. Trong các ngày Tuần Thánh, không nên cử hành các bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức là những bí tích được dành cho Đêm Canh Thức Vượt Qua, nhưng nên cử hành sám hối.

        2.Các lễ nghi Tuần Thánh, tức là làm phép và rước lá, kiệu Mình Thánh Chúa sau Thánh Lễ Tiệc Ly, nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa và Đêm Canh Thức Vượt Qua, có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện.

        Tuy nhiên trong các nhà thờ không phải là nhà thờ giáo xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu các nghi thức có thể được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ xứng hợp, có thể hát ít là một vài phần trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự.

       Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa và cơ cấu các nghi thức của những ngày này, và hướng dẫn họ tham dự tích cực vào những nghi thức ấy cho có hiệu quả.

  25    09     Đ       CHÚA NHẬT LỄ LÁ.TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.(Tv tuần II).   Xứ Ninh Bình, xứ Hoài Lai, và họ Mỹ Chính (thuộc xứ Tân Mỹ) chầu Mình Thánh. 

                            * Làm phép và rước lá: Mc 11,1-10; (hay Ga 12,12-16).

                            * Thánh lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Mc 14,1-15,47; (hay Mc 15,1-39). 

  (Vì năm  nay 25-03 trùng vào Chúa nhật lễ Lá, nên lễ Truyền Tin được dời qua ngày thứ Hai 09-04 sau tuần bát nhật Phục Sinh).                                                                                                                                   

  LƯU Ý:

   1. Hôm nay, Hội thánh tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Vì thế, trong mọi thánh lễ đều kính nhớ việc Chúa vào thành bằng cuộc rước lá (hình thức I), hoặc bằng nghi thức nhập lễ trọng thể trước thánh lễ chính (hình thức II), hay bằng nghi thức nhập lễ đơn giản trước các thánh lễ khác (hình thức III). Nghi thức nhập lễ trọng thể có thể lặp lại trước một (hoặc hai) thánh lễ khác có đông giáo dân tham dự. Cuộc rước lá chỉ làm một lần.

  2. Lá đã làm phép được lưu giữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhở Chúa Kitô vinh thắng.

  3. Hôm nay dùng lễ phục đỏ. Khi rước lá, linh mục mặc áo lễ hay áo choàng.

  4. Sau cuộc rước lá hay nghi thức nhập lễ trọng thể, bỏ làm dấu thánh giá và nghi thức sám hối hoặc rảy nước thánh đầu lễ, và đọc ngay lời nguyện nhập lễ. Sau đó thánh lễ tiếp tục như thường lệ.

  5. Vì lý do mục vụ, có thể bỏ một hoặc hai bài đọc trước bài Tin Mừng, nhưng cũng vì lợi ích thiêng liêng của giáo dân, nên đọc trọn vẹn bài Thương Khó và không bỏ các bài đọc trước đó.

  6. Khi đọc bài Thương Khó, không mang đèn nến, không xông hương, không chào và cũng không ghi dấu thánh giá trên sách. Phó tế đọc bài Thương Khó, hoặc nếu không có phó tế thì linh mục đọc. Giáo dân cũng có thể đọc bài Thương Khó, nhưng nếu được nên dành những lời của Chúa Kitô cho linh mục. Nếu là phó tế, trước khi đọc bài Thương Khó, phải đến xin chủ tế ban phép lành như trong các thánh lễ khác.

         Hết bài Thương Khó, xướng “Đó là lời Chúa” như thường lệ, nhưng không hôn sách. Sau đó nên giảng, dù vắn tắt. Cũng có thể giữ thinh lặng một lúc.

  7. Nơi nào không cử hành thánh lễ, có thể cử hành Phụng vụ Lời Chúa để tưởng niệm việc Chúa vào thành Giêrusalem và cuộc Thương Khó của Chúa, vào giờ thích hợp chiều thứ Bảy hoặc ngày Chúa nhật.

  26    10     Tm    THỨ HAI TUẦN THÁNH.Is 42,1-7; Ga12,1-11.

  LƯU Ý:

        1. Các ngày trong Tuần Thánh từ thứ Hai đến thứ Tư, phải cử hành thánh lễ theo ngày; không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng.

        2. Các họ lẻ ngắm đứng mấy hôm trước, để các ngày thứ Ba, thứ Tư và thứ Sáu về nhà thờ giáo xứ thông công.

        3. Các ngày thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy Tuần Thánh không được cử hành thánh lễ an táng và lễ riêng. Được làm phép xác cách đơn sơ. Nếu linh mục coi nhiều xứ, mà có thể làm lễ nghi cách trọng thể, thì được làm 2 lần ở 2 nơi ban chiều. Thứ Năm, nếu thật cần cũng có thể xin Đấng Bản Quyền cho phép làm ban sáng. Nhà thờ nào không làm các lễ nghi chiều thứ Năm và thứ Sáu cũng được làm lễ nghi tối thứ Bảy. Trái lại, không buộc làm tối thứ Bảy ở nhà thờ làm chiều thứ Năm và thứ Sáu.

  27    11     Tm    THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38.

  28    12     Tm    THỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is50,4-9; Mt26,14-25.


  29    13     Tr      THỨ NĂM TUẦN THÁNH.KỶ NIỆM CHÚA LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ VÀ BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC.

          * Thánh lễ sáng:THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (Tr). Is 61,1-3a.6a.8b-9; Kh 1,5-8; Lc 4,16-21.

  LƯU Ý:

   1. Hôm nay chỉ cử hành Thánh Lễ Làm Phép Dầu và Thánh Lễ Tiệc Ly. Cấm mọi thánh lễ không có giáo dân tham dự và thánh lễ an táng.

    2. Thánh Lễ Làm Phép Dầu, do Đức Giám Mục chủ tế cùng với linh mục đoàn của ngài đồng tế, bày tỏ sự hiệp thông giữa giám mục và linh mục đoàn. Để nói lên sự hợp nhất của linh mục đoàn trong giáo phận, nên có các linh mục từ các giáo hạt về đồng tế với Đức Giám Mục. Giáo dân cũng nên tham dự đông đảo và rước lễ trong thánh lễ này.

    3. Thánh Lễ Làm Phép Dầu cử hành với lễ phục trắng.

  4. Dầu mới được làm phép và thánh hiến được cung kính đưa tới các nhà thờ giáo xứ: dầu cũ thì đốt đi hoặc dùng để đốt đèn chầu. Có thể tổ chức rước Dầu mới trước Thánh Lễ Tiệc Ly hay vào thời gian thích hợp, nhằm dạy các tín hữu về việc sử dụng và hiệu năng của Dầu thánh trong đời sống Kitô giáo.

  5. Nếu hôm nay khó có thể quy tụ giáo sĩ và giáo dân về bên Giám mục, Thánh Lễ Làm Phép Dầu có thể cử hành một ngày nào trước đó, gần lễ Phục Sinh.

  TAM NHẬT VƯỢT QUA

  “Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta, và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Chính Tam Nhật Vượt Qua, nhằm tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa, sáng chói lên như tột đỉnh của Năm Phụng Vụ” (AC 18).

  * Thánh lễ chiều. THÁNH LỄ TIỆC LY.Xh 12,1-8.11-14; 1 Cr 11,23-26; Ga 13,1-15. Lễ nghi cử hành vào lúc 5 giờ chiều. (Nhà chầu hoàn toàn bỏ trống).Khi xướng kinh Vinh Danh, thì  các chuông vang lên rồi tắt hẳn cho đến khi xướng kinh Vinh Danh đêm thứ Bảy. Lễ xong kiệu Mình Thánh sang Nhà Tạm. Chầu trọng thể đến nửa đêm (Không dùng Mặt Nhật).Cất các thánh giá; nếu còn thánh giá nào trong nhà thờ, phải phủ khăn. Nơi nào cử hành các lễ nghi ngày thứ Năm thì phải cử hành lễ nghi ngày thứ Sáu nữa. (Các cha làm lễ chiều được miễn Kinh Chiều).  

  30      14      Đ       THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA.Giữ chay và kiêng thịt. Lễ nghi tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa cử hành vào khoảng 3 giờ chiều hoặc muộn hơn nếu có lý do mục vụ. Trước hoặc sau lễ nghi, ngắm Đàng Thánh Giá trọng thể. Mọi tín hữu được kêu gọi tham gia đóng góp cho quỹ cứu trợ của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16; 5,7-9;  Ga 18,1-19,42. (Các cha cử hành lễ nghi buổi chiều được miễn Kinh Chiều). Giỗ cha Phêrô Dụng (+1970). 

  31    15     Tr       THỨ BẢY TUẦN THÁNH.VỌNG LỄ PHỤC SINH.Lễ nghi cử hành vào đêm tối (không nên bắt đầu trước lúc chập tối). Khi xướng Kinh Vinh Danh, các chuông vang lên. Từ nay đến hết lễ Hiện Xuống, nguyện kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Nến Phục Sinh để gần giảng đài, sau lễ Hiện Xuống đặt bên giếng rửa tội, khi có lễ an táng thì để gần quan tài. (Các cha làm lễ Vọng Phục Sinh được miễn Kinh Tối và Kinh Sách Phục Sinh).  

  CANH THỨC VƯỢT QUA:

  1.  St 1,1-2,2 (hay St 1,1.26-31a).

  2.  St 22,1-18 (hay St 22,1-2.9a.10-13.15-18).

  3.  Xh 14,15-15,1.

  4.  Is 54,5-14.

  5.  Is 55,1-11.

  6.  Br 3,9-15.32-4,4.

  7.  Ed 36,16-17a.18-28.

  8.  Rm 6,3-11.

  9.  Mc 16,1-7.


  MÙA PHỤC SINH

  “Năm mươi ngày từ Chúa Nhật Phục Sinh đến Chúa Nhật Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi như một ngày lễ duy nhất, hơn thế, như một “Đại Chúa Nhật.” Đặc biệt trong những ngày này hát Al-le-lu-ia.” (AC 22).

  LƯU Ý:

  Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh:

        a. Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381);

       b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376);

       c. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).

  Số lượt xem: 1192 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
  Trang: 1 2 3 4 5 6 7
   

   

  Tòa giám mục Phát Diệm
  75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
  ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
  Email: tgmpdiem@gmail.com

  Ban biên tập
  Email: bbt@phatdiem.org
          Copyright 2011
  Tòa giám mục Phát Diệm
  Loading ...