Trang chủ > PHỤNG VỤ > Lịch phụng vụ

Lịch phụng vụ

Tháng Tư

| 22:03 | 26/02/2018

Xin cho những nhà tư tưởng và hành động của nền kinh tế thế giới, can đảm nói không với một nền kinh tế loại trừ, bằng cách mở ra những con đường mới.


  THÁNG TƯ DƯƠNG LỊCH


  Ý cầu nguyện:

  Cầu cho những người chịu trách nhiệm về kinh tế: Xin cho những nhà tư tưởng và hành động của nền kinh tế thế giới, can đảm nói không với một nền kinh tế loại trừ, bằng cách mở ra những con đường mới.

  Ngày

  Kính nhớ

  Ý cầu nguyện

  CN

  Chúa Ba Ngôi

  Mầu nhiệm Phục sinh

  Giáo hội thánh thiện

  T. Hai

  Thiên thần bản mệnh

  Thánh quan thầy

  Các thánh Tử đạo Việt Nam

  Tổ quốc

  Công lý và hòa bình trên thế giới

  T. Ba

  Chúa Thánh Thần

  Hiệp nhất các Kitô hữu Lương dân

  T. Tư

  Thánh Giuse

  Thanh thiếu niên và gia trưởng

  T. Năm

  Bí tích Thánh Thể

  Linh mục và tu sĩ

  Thiếu nhi

  Loan báo Tin Mừng

  T. Sáu

  Cuộc khổ nạn của Chúa

  Tội nhân

  Bệnh nhân

  Người nghèo và người đau khổ

  T. Bảy

  Đức Mẹ Maria

  Thanh thiếu nữ và hiền mẫu


  01/4 
  16     Tr     CHÚA NHẬT LỄ CHÚA PHỤC SINH.Lễ trọng với tuần bát nhật.Nghỉ việc xác. Cha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân. (Đầu lễ rảy nước phép). Xứ Tam Châu và xứ Yên Bình chầu Mình Thánh. Giỗ cha Giuse Hoàng Đình Kim (+1970).

   * Thánh lễ trong ngày: Cv 10,34a.37-43;       Cl 3,1-4 (hay 1 Cr 4,6b-8); Ga 20,1-9 (hay Mc 16,1-8), (trong thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35).

  LƯU Ý:

  1.   Phải đọc hay hát Ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh, còn trong Tuần Bát Nhật thì tuỳ ý.

  2.  Các ngày trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, mừng như lễ trọng kính Chúa (không đọc kinh Tin Kính trong thánh lễ; kết lễ thêm hai tiếng “Al-lê-lu-ia”; không được cử hành các thánh lễ khác, trừ thánh lễ an táng).

  3. Các Chúa Nhật Mùa Phục Sinh không được cử hành các thánh lễ khác, kể cả thánh lễ an táng.

  4. Về việc rước lễ trong Mùa Phục Sinh: Giáo Luật khoản 920 dạy: “Mọi tín hữu sau khi rước lễ lần đầu, buộc rước lễ mỗi năm ít là một lần. Phải chu toàn luật buộc này trong mùa Phục Sinh, trừ khi vì lý do chính đáng, họ có thể chu toàn luật buộc này trong thời gian khác trong năm.

        Tại Việt Nam, thời gian cần thiết để giữ luật buộc rước lễ trong mùa Phục Sinh là từ thứ Tư lễ Tro cho đến hết lễ Chúa Ba Ngôi.

        Nhân tiện cũng xin nhắc về việc xưng tội theo Giáo Luật khoản 989 dạy: “Mọi tín hữu sau khi đến tuổi khôn buộc phải trung thành giữ luật xưng các tội trọng, một năm ít là một lần.”

  02    17     Tr      THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINHThánh Đaminh Vũ Đình Tước, linh mục, tử đạo. Cv 2,14.22-33; Mt 28,8-15. (Không cử hành lễ thánh Phanxicô Paola, ẩn tu).

  03   18     Tr       THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.

  04   19     Tr       THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC   SINH. Cv 3,1-10; Lc 24,13-35. (Không cử hành lễ thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

  05   20     Tr       THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.Cv 3, 11-26; Lc 24, 35-48. (Không cử hành lễ thánh Vinhsơn Phêriê, linh mục).(Thanh minh).   

  06   21     Tr       THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Ngày đền tạ Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.  

  07   22      Tr      THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Ngày đền tạ Trái Tim Đức Mẹ. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, linh mục, tử đạo. Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.(Không cử hành lễ thánh Gioan Baotixita Lasan, linh mục).   

  08   23     Tr       CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.Được viếng nhà thờ để lĩnh ơn toàn xá với các điều kiện thường lệ; nhưng phải viếng nhà thờ có Mình Thánh Chúa, hoặc có ảnh Chúa thương xót.Cầu cho việc học và dạy giáo lý. Xứ Tôn Đạo và xứ Hải Nạp chầu Mình Thánh. Cv 4,32-35; 1 Ga 5,1-6; Ga 20,19-31.

  GIÁO HUẤN SỐ 17: ĐÔI BẠN LÀ THỪA TÁC VIÊN CỦA BÍ TÍCH HÔN PHỐI

  Theo truyền thống Hội thánh La tinh, các thừa tác viên của Bí tích Hôn phối là chính người nam và người nữ đang kết hôn, qua việc bày tỏ sự ưng thuận và diễn tả nó qua việc trao hiến cho nhau, nhờ đó họ nhận được một quà tặng lớn lao. Sự ưng thuận và sự kết hợp thân xác là phương tiện để Thiên Chúa hành động nhờ đó họ trở nên “một xương một thịt”. Trong Phép Rửa Tội, họ được thánh hiến với khả năng kết hôn trong tư cách những thừa tác viên của Chúa đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Vì thế, khi đôi vợ chồng không phải là Kitô hữu lãnh phép Rửa, họ không cần lặp lại lời hứa kết hôn và chỉ cần họ đừng loại bỏ lời hứa ấy, bởi lẽ, do việc lãnh nhận phép Rửa, sự kết hợp của họ đương nhiên trở thành bí tích. Giáo Luật cũng nhìn sự hữu hiệu của một số cuộc kết hôn được cử hành mà không có sự hiện diện của một thừa tác viên chức thánh. Quả thật, trật tự tự nhiên đã được đảm nhận bởi ơn cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô theo cách thế nào đó đến nỗi “không  thể có một khế ước hôn nhân thành sự giữa hai người đã được Rửa Tội, nếu khế ước ấy đồng thời không phải là bí tích”. Hội thánh có thể đòi hỏi cuộc kết hôn phải được cử hành công khai, với sự hiện diện của những người làm chứng, và những điều kiện khác, vốn thay đổi theo dòng thời gian của lịch sử, nhưng điều này không hề tước khỏi đôi bạn đặc tính là thừa tác viên của  bí tích, nó cũng không làm giảm đi giá trị cốt lõi của sự ưng thuận được diễn tả bởi người nam và người nữ, sự ưng thuận này tự nó thiết lập mối ràng buộc bí tích (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 75).

  09    24    Tr       Thứ Hai. LỄ TRUYỀN TIN.Lễ trọng. Is 7,10-14;8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.

  10    25    Tr       Thứ Ba.(Tv tuần II).Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.

  11    26    Đ       Thứ Tư.Thánh Tanítlao, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.      

  12    27    Tr       Thứ Năm.Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.

  13    28    Tr       Thứ Sáu. Thánh Mactinô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).  Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.

  14    29    Tr       Thứ Bảy.Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.

  15    30    Tr       CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. (Tv tuần III). Xứ Bình Sa và xứ Phúc Châu chầu Mình Thánh. Cv 3,13-15.17-19; 1 Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48.

    GIÁO HUẤN SỐ 18: TRUNG THÀNH VỚI TIN MỪNG

  “Tin mừng vềgia đình cũng nuôi dưỡng những hạt giống vẫn đang chờ phát triển chín muồi, và phải chăm sóc những cây đang bị khô héo và nhất thiết không được bỏ bê”, theo cách, khởi đi từ ơn huệ của Đức Kitô trong bí tích, đôi vợ chồng cần “được kiên trì hướng dẫn hơn nữa, để đạt được một sự hiểu biết phong phú hơn và một sự hội nhập đầy đủ hơn Mầu nhiệm này vào đời sống của họ” (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 76).

  16  01/3    Tr      Thứ Hai. Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

  17   02      Tr      Thứ Ba. Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35. 

  18    03     Tr      Thứ Tư. Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.

  19    04     Tr      Thứ Năm. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

  20    05     Tr      Thứ Sáu. Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.(Cốc  vũ).

  21    06     Tr      Thứ Bảy. Thánh Ansenmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Cv 9,31-42; Ga 6,60-69.

  22    07     Tr      CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. (Tv tuần IV). CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Mọi tín hữu được kêu gọi tham gia đóng góp giúp các chủng sinh Đại Chủng Viện. Xứ Văn Hải chầu Mình Thánh. Cv 4,8-12; 1 Ga 3,1-2; Ga 10,11-18.

  GIÁO HUẤN SỐ 19:MẦU NHIỆM NHẬP THỂ GIÚP CON NGƯỜI HIỂU BIẾT ĐẦY ĐỦ VỀ CHÍNH MÌNH

  Theo lời dạy của Thánh kinh mọi sự đã được tạo dựng nhờ Đức Kitô và cho Đức Kitô (cf. Cl 1,16),các Nghị phụ Thượng Hội đồng đã nhắc nhở rằng “trật tự cứu chuộc soi sáng và hoàn thành trật tự tạo thành. Vì thế, hôn nhân tự nhiên được hiểu một cách đầy đủ trong ánh sáng sự hoàn thành của nó trong Bí tích Hôn Phối: chỉ bằng cách nhìn chăm chú lên Đức Kitô người ta mới nhận biết sự thật sâu xa nhất về các mối tương quan nhân loại. “Chỉ trong mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể mầu nhiệm về con người mới thật sự được sáng tỏ […] Chúa Kitô, Ađam mới, chính trong khi mạc khải mầu nhiệm về Chúa Cha và tình yêu của Ngài, cũng giúp con người hiểu biết đầy đủ về chính mình và nhận ra ơn gọi vô cùng cao quý của mình” (GS, 22).Bởi thế thật thích hợp để hiểu những thuộc tính tự nhiên của hôn nhân thiện ích của đôi vợ chồng, theo viễn tượng quy Kitô (bonum coniugum)”, những thiện ích ấy bao gồm sự hiệp nhất, sự mở ra đón nhận sự sống, sự chung thủy, tính bất khả phân ly, và trong hôn nhân Kitô giáo còn có sự nâng đỡ nhau trên con đường hướng đến tình bạn trọn vẹn với Chúa. “Việc phân định sự hiện diện của ‘các hạt giống Lời’ (semina Verbi) trong các nền văn hóa khác (cf.Ad Gentes 11) cũng có thể áp dụng cho thực tại hôn nhân và gia đình. Bên cạnh hôn nhân tự nhiên đích thực, trong những hình thức hôn nhân trong các truyền thống tôn giáo khác cũng có các yếu tố tích cực”, cho dù cũng không thiếu bóng tối. Chúng ta có thể khẳng định rằng: “Người nào muốn xây dựng trong thế giới này một gia đình nơi mà con cái được dạy cho biết vui thích với mọi hành động nhằm thắng vượt sự dữ - một gia đình chứng minh Thánh Thần đang sống và hoạt động – thì sẽ nhận được lòng biết ơn và sự trân trọng, cho dẫu họ thuộc dân tộc, tôn giáo hay vùng miền nào đi nữa” (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 77).

  23   08    Tr        Thứ Hai. Thánh Giogiô, tử đạo và thánh Ađanbetô, giám mục, tử đạo (Đ).Cv 11,1-18; Ga 10,1-10.

  24   09     Tr       Thứ Ba. Thánh Phiđêlê Simaringen, linh mục, tử đạo (Đ). Cv 11,19-26; Ga 10,22-30. Giỗ Đức cha Tađêô Lê Hữu Từ (+1967).

  25   10     Đ              Thứ Tư. THÁNH MÁCCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1 Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.

  26   11     Tr       Thứ Năm. Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.

  27   12     Tr       Thứ Sáu. Thánh Lôrenxô Nguyễn Văn Hưởng, linh mục, tử đạo. Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.  

  28    13     Tr      Thứ Bảy. Thánh Phêrô Sanen, linh mục, tử đạo (Đ). Thánh Luy Maria Ghi-nhông-đờ Mông-pho, linh mục (Tr). Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, linh mục; thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, thày giảng; thánh Gioan Baotixita Đinh Văn Thanh, thày giảng, tử đạo. Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.  

  29    14     Tr      CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. (Tv tuần I). Xứ Thuần Hậu chầu Mình Thánh. Thánh Giuse Tuân, linh mục, tử đạo. Cv 9,26-31; 1 Ga 3,18-24; Ga 15,1-8. (Không cử hành lễ thánh Catarina Xiêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh).

  GIÁO HUẤN SỐ 20: HỘI THÁNH LUÔN ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC TÍN HỮU

  “Ánh sáng của Đức Kitô là ánh sáng chiếu soi mọi người (cf. Ga 1:9; GS, 22), sẽ gợi hứng cho Hội thánh trong việc chăm sóc mục vụ cho các tín hữu đang đơn thuần sống chung, hay chỉ kết hôn dân sự hay đã ly dị tái hôn. Trong viễn tượng của khoa sư phạm thần linh, Hội thánh yêu thương hướng đến những ai tham dự vào đời sống của Hội thánh một cách không hoàn hảo: Hội thánh cùng với họ cầu xin ơn hoán cải, khích lệ họ làm điều thiện, ân cần yêu thương chăm sóc lẫn nhau và phục vụ cộng đồng nơi họ sống và làm việc. [...] Một khi sự kết hợp đạt được một mức ổn định đáng kể xuyên qua một mối ràng buộc công khai - và cho thấy có một tình cảm sâu đậm, trách nhiệm đối với con cái và khả năng vượt qua các thử thách - thì ta có thể được xem như một cơ hội, để nếu có thể, đồng hành với họ dẫn họ hướng tới Bí Tích Hôn Phối” (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 78).

  30    15     Tr      Thứ Hai. Thánh Piô V, giáo hoàng (Tr).          Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.


  Số lượt xem: 1258 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
  Trang: 1 2 3 4 5 6 7
   

   

  Tòa giám mục Phát Diệm
  75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
  ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
  Email: tgmpdiem@gmail.com

  Ban biên tập
  Email: bbt@phatdiem.org
          Copyright 2011
  Tòa giám mục Phát Diệm
  Loading ...