Trang chủ > PHỤNG VỤ > Lịch phụng vụ

Lịch phụng vụ

Tháng Năm

| 22:11 | 26/02/2018

Xin cho các Ki tô hữu giáo dân biết hoàn thành sứ mạng đặc biệt của mình, khi dùng óc sáng tạo để đương đầu với những thách đố của thế giới hôm nay.


  THÁNG NĂM DƯƠNG LỊCH

  THÁNG HOA  KÍNH ĐỨC MẸ

   

  “Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta” (GH, 67).

       Trong tháng này, mỗi ngày đọc kinh Cầu Đức Mẹ, kinh Lạy Nữ Vương và kinh Hãy Nhớ.

  Ý cầu nguyện:

  Cầu cho sứ vụ của giáo dân: Xin cho các Ki tô hữu giáo dân biết hoàn thành sứ mạng đặc biệt của mình, khi dùng óc sáng tạo để đương đầu với những thách đố của thế giới hôm nay.

  Ngày

  Kính nhớ

  Ý cầu nguyện

  CN

  Chúa Ba Ngôi

  Mầu nhiệm Phục sinh

  Giáo hội thánh thiện

  T. Hai

  Thiên thần bản mệnh

  Thánh quan thầy

  Các thánh Tử đạo Việt Nam

  Tổ quốc

  Công lý và hòa bình trên thế giới

  T. Ba

  Chúa Thánh Thần

  Hiệp nhất các Kitô hữu Lương dân

  T. Tư

  Thánh Giuse

  Thanh thiếu niên và gia trưởng

  T. Năm

  Bí tích Thánh Thể

  Linh mục và tu sĩ

  Thiếu nhi

  Loan báo Tin Mừng

  T. Sáu

  Cuộc khổ nạn của Chúa

  Tội nhân

  Bệnh nhân

  Người nghèo và người đau khổ

  T. Bảy

  Đức Mẹ Maria

  Thanh thiếu nữ và hiền mẫu

  01/5 16     Tr      Thứ Ba. Thánh Giuse Thợ (Tr). Thánh Âutinh Đông, linh mục; thánh Gioan Luy Bona Hương, linh mục, tử đạo. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a. (hay lễ về thánh Giuse: St 1,26-2,3 [hay Cl 3,14-15.17.23-24]; Mt 13,54-58).

  02    17               Tr       Thứ Tư đầu tháng. Thánh Athanaxiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 15,1-6;  Ga 15,1-8.

  03    18               Đ       Thứ Năm đầu tháng. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ.Lễ kính.         1 Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.

  04    19               Tr       Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Cv 15,22-31 ; Ga 15,12-17.

  05    20     Tr      Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Đức Mẹ. Cv 16,1-10 ; Ga 15,18-21. Giỗ Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo (+2001). (Lập hạ).

  06    21     Tr      CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. (Tv tuần II). Xứ Phương Thượng và xứ Dục Đức chầu Mình Thánh. Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1 Ga 4,7-10; Ga 15,9-17.

  GIÁO HUẤN SỐ 21:CÁC MỤC TỬ CẦN PHÂN ĐỊNH NHỮNG HOÀN CẢNH ĐỂ GIÚP CÁC GIA ĐÌNH BỊ THƯƠNG TÍCH

  “Trước những hoàn cảnh khó khăn và những gia đình bị thương tích, luôn luôn cần nhớ lại một nguyên tắc chung: ‘Các mục tử phải biết rằng, vì lòng yêu mến sự thật, họ buộc phải cẩn thận phân định các hoàn cảnh” (FC, 84). Mức trách nhiệm không ngang nhau trong mọi trường hợp, và có thể tồn tại các yếu tố làm hạn chế khả năng quyết định. Vì thế, trong khi cần nêu rõ ràng đạo lý của Hội thánh, phải tránh những phán đoán thiếu xét đến tính phức tạp của các hoàn cảnh khác nhau, và cần lưu tâm đến cách họ sống nỗi đau khổ mà họ đang chịu do tình trạng của họ” (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 79).

  07    22     Tr      Thứ Hai. Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a. Giỗ Đức cha Giuse Lê Quý Thanh (+1974). 

  08    23     Tr      Thứ Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.

  09    24     Tr      Thứ Tư. Thánh Giuse Vũ Duy Hiển, linh mục, tử đạo. Cv 17,15.22–18,1; Ga 16,12-15.  

  10    25     Tr      Thứ Năm. Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.

  11    26     Tr      Thứ Sáu. Thánh Mátthêu Lê Văn Gẫm, giáo dân, tử đạo. Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.

  12     27    Tr       Thứ Bảy.Thánh Nêrêô và thánh Akilêô, tử đạo (Đ). Thánh Păngraxiô, tử đạo (Đ). Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.   

  Chiều: LỄ VỌNG CHÚA LÊN TRỜI (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.     

  13    28     Tr      CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. LỄ CHÚA LÊN TRỜI. Lễ trọng. Cầu cho việc học và dạy giáo lý. Cha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân. Xứ Quyết Bình và họ Lai Thành (thuộc xứ Hoài Lai) chầu Mình Thánh. Cv 1,1-11; Ep 1,1-7.11-13 (hay Ep 4,1-13);  Mc 16,15-20. (Không cử hành lễ Đức Mẹ Fatima).

  GIÁO HUẤN SỐ 22:HÔN NHÂN LÀ MỘT “CỘNG ĐỒNG THÂN MẬT CỦA SỰ SỐNG VÀ TÌNH YÊU”

  Hôn nhân trước hết là một “cộng đồng thân mật của sự sống và tình yêu” vốn là một thiện ích cho chính đôi vợ chồng, và tính dục được “quy hướng tới tình yêu phu phụ giữa người nam và người nữ”. Theo đó thì “những đôi phối ngẫu không được Thiên Chúa ban cho con cái, vẫn có thể có đời sống hôn nhân đầy ý nghĩa, trên bình diện nhân bản lẫn Kitô Giáo”. Tuy nhiên, sự kết hợp này “tự chính bản tính của nó” được qui hướng về sinh sản. Đứa con được sinh ra không phải là một cái gì từ bên ngoài được thêm vào tình yêu hỗ tương của đôi vợ chồng; nó xuất hiện ngay ở trung tâm của việc hai người hiến thân cho nhau, như hoa trái và sự hoàn thành của việc hiến thân cho nhau đó”. Đứa con không xuất hiện ở cuối tiến trình, nhưng hiện diện ngay từ đầu của tình yêu như một đặc tính thiết yếu không thể bị chối bỏ nếu không muốn làm khuyết dạng chính tình yêu ấy. Ngay từ đầu, tình yêu từ khước mọi thúc ép khép kín mình lại và mở ra cho một khả năng phong nhiêu có sức kéo dài tình yêu vượt trên cuộc sống riêng của mình. Vì thế không một hành vi giao hợp vợ chồng nào có thể khước từ ý nghĩa này, cho dù, vì nhiều lý do, có thể không luôn luôn thực sự đem lại một sự sống mới (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 80).

  14    29     Đ       Thứ Hai. THÁNH MÁTTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.

  15   01/4   Tr      Thứ Ba.(Tv tuần III). Cv20,17-27; Ga 17,1-11a.

  16    02     Tr      Thứ Tư.Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.

  17   03     Tr      Thứ Năm.Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.

  18    04     Tr      Thứ Sáu.Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.  

  19    05     Tr      Thứ Bảy. Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.

   * Chiều:LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG(Đ). St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5); Rm 8,22-27;  Ga 7,37-39.

  20    06     Đ       CHÚANHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.Lễ trọng.Nghỉ việc xác. Cha xứ dâng lễ cầu cho giáo dân.Xứ Cách Tâm chầu Mình Thánh. Cv 2,1-11; Gl 5,16-25; Ga 15,26-27; 16,12-15. (Không cử hành lễ thánh Bênađinô Xiêna, linh mục).  

  LƯU Ý:

  Sau Chúa nhật Hiện Xuống, nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực (CE 372 và Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-1-1988, số 99).

  Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt Nến Phục Sinh trên cung thánh.

   

  GIÁO HUẤN SỐ 23: CON CÁI LÀ HOA TRÁI CỦA TÌNH YÊU CHA MẸ

  Đứa con phải được sinh ra từ một tình yêu như thế, chứ không phải bằng bất cứ phương cách nào khác, vì “đứa con không phải là một của nợ, nhưng là một tặng phẩm”, đứa con là “hoa trái của hành vi đặc thù của tình yêu phu phụ giữa cha mẹ”. Bởi vì “theo trật tự tạo thành, tình yêu phu phụ giữa một người nam và một người nữ và sự thông truyền sự sống được quy hướng nhau (cf. St 1:27-28). Bằng cách đó Đấng Tạo Hóa đã làm cho người nam và người nữ tham dự vào công trình tạo dựng của Ngài, ủy thác cho họ trách nhiệm đối với tương lai của loài người xuyên qua việc thông truyền sự sống con người” (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 81).


  MÙA THƯỜNG NIÊN

  (Sau Chúa nhật Hiện Xuống)


  21    07     T       Thứ Hai.(Tv tuần III). Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh, Thánh Kitôphôrô Magalanê, linh mục và các bạn, tử đạo (Đ). St 3,9-15.20 hoặc Cv 1,12-14 ; Ga 19, 25-27. (Tiểu mãn).

  22    08     X       Thứ Ba. Thánh Rita Caxia, nữ tu (Tr). Thánh Micae Hồ Đình Hy, giáo dân; thánh Lôrenxô Phạm Viết Ngôn, giáo dân, tử đạo. Gc 4,1-10; Mc 9,30-37.

  23    09     X       Thứ Tư.Gc 4,13-17; Mc 9,38-40.  

  24    10     X       Thứ Năm.Gc 5,1-6; Mc 9,41-50. Giỗ cha Phaolô Nguyễn Chu Trình (+2006).

  25    11     X       Thứ Sáu.Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Ghêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Mađalêna Pátdi, trinh nữ (Tr).Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân, thày giảng, tử đạo.Gc 5,9-12; Mc 10,1-12.

  26    12     Tr      Thứ Bảy.Thánh Philípphê Nêri, linh mục.  Lễ nhớ.Thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan, linh mục; thánh Mátthêu Nguyễn Văn Phượng, giáo dân, tử đạo. Gc 5,13-20; Mc 10,13-16.

  27    13     Tr      CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN.LỄ CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng.Xứ Hóa Lộc và xứ Hảo Nho chầu Mình Thánh. Đnl 4,32-34.39-40;    Rm 8,14-17; Mt 28,16-20. (Không cử hành lễ thánh Âutinh, giám mục thành Cantơbơri).


  GIÁO HUẤN SỐ 24:TÔN TRỌNG PHẨM GIÁ CỦA MỖI NGƯỜI

  Các Nghị phụ Thượng Hội đồng khẳng định rằng “không khó nhận thấy một não trạng tràn lan muốn giảm từ việc thông truyền sự sống con người xuống chỉ còn là một dự phóng thất thường của cá nhân hay đôi bạn”. Giáo huấn của Hội thánh “giúp các đôi bạn sống một cách hài hòa và ý thức tình hiệp thông vợ chồng trong mọi chiều kích của nó, cùng với trách nhiệm sinh sản. Cần khám phá lại Thông điệp Humanae Vitae của Đức Phaolô VI, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng phẩm giá của nhân vị khi đánh giá về mặt luân lý những phương pháp điều hòa sinh sản […] Việc chọn giải pháp nhận con nuôi và nhận ủy thác chăm sóc trẻ cũng biểu lộ một sự phong nhiêu đặc biệt của kinh nghiệm hôn nhân”. Với lòng biết ơn đặc biệt, Hội thánh “ủng hộ các gia đình đón nhận, nuôi dưỡng và bao bọc bằng tình thương những đứa con bị các khuyết tật khác nhau” (Đức Thánh Cha Phanxicô, Niềm Vui của Tình Yêu, số 82).

  28      14      X    Thứ Hai. Thánh Phaolô Hạnh, giáo dân, tử đạo. (Tv tuần IV). 1 Pr 1,3-9; Mc 10,17-27. Giỗ Đức cha Gioan Maria Phan Đình Phùng (+1944).

  29      15      X    Thứ Ba. 1 Pr 1,10-16; Mc 10,28-31.

  30      16      X    Thứ Tư. 1 Pr 1,18-25; Mc 10,32-45.

  31      17    Tr   Thứ Năm. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABÉT. Lễ kính. Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56. 

  Số lượt xem: 1236 Gửi cho bạn bè      In trang này
  >> CÁC TIN KHÁC
  Trang: 1 2 3 4 5 6 7
   

   

  Tòa giám mục Phát Diệm
  75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
  ĐT: 02.293.862.058 – Fax: 02.293.862 724
  Email: tgmpdiem@gmail.com

  Ban biên tập
  Email: bbt@phatdiem.org
          Copyright 2011
  Tòa giám mục Phát Diệm
  Loading ...